23 octombrie, Chișinău. Agenția pentru Eficienta Energetica a organizat ședința comună privind activitățile necesare implementării proiectului „Construcția parcului fotovoltaic cu suportul Guvernului Chinei,  ID PGA: 8721162111560”.

La ședință au participat reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică, reprezentanții Consiliului raional Criuleni și reprezentanții companiei chineze POWERCHINA – companie care va executa lucrările de montare a instalației solar fotovoltaice.

În cadrul întrevederii s-au discutat 3 subiecte principale:

  • Analiza documentației tehnice a proiectului;
  • Bariere juridice, legale și administrative la efectuarea lucrărilor de montare de către compania chineză POWERCHINA;
  • Probleme legate de etapele lucrărilor de construcție;

În acest context, s-a stabilit ca Agenția pentru Eficiență Energetică va continua suportul administrativ și tehnic necesar beneficiarilor proiectului și va coordona activitățile necesare procesului de implementare.

Proiectul dat este planificat pentru a realiza în practică conceptul „Autonomiei energetice locale” la nivel de orașe și este conceput în așa măsură, ca să acopere costurile pentru electricitate a autorităților publice locale la nivel de oraș. Acest proiect prevede montarea și darea în exploatare a unei instalații solar fotovoltaice de 2.8 MW. Costul estimativ al proiectului este de 3 744 642,74 EUR (29 270 000 Yuan Chinezesc – la momentul semnării acordului de finanțare în anul 2018). Instalația va fi compusă din sistemul de panouri fotovoltaice, sistemul electrotehnic, infrastructura de inginerie civilă și alte componente inovaționale pentru sectorul energetic.

De menționat, că activitățile proiectului propriu zis au început în anul 2018. Tot în acest an, Guvernul Republicii Populare Chineze a aprobat spre finanțare proiectul menționat, iar acordul de implementare a proiectului fiind semnat în 2019. Conform calendarului activităților proiectului, în anul 2020 au început lucrările de instalare, iar pentru anul 2021, este planificată darea în exploatare a instalației solar fotovoltaice. La momentul actual au fost importate materialele pentru construcția sistemului de suport și a început procedura de pregătire a documentației tehnice pentru lucrările de construcție. La finalizarea construcției sistemului de suport se va trece la etapa de import și montare a panourilor solar fotovoltaice, etapa planificata pentru primăvara anului 2021.

Agenția pentru Eficiență Energetică coordonează activitățile la nivel de instituții și acordă suportul administrativ și logistic atât beneficiarului proiectului, Consiliului Raional Criuleni cât și companiei de execuție a lucrărilor de instalare.