MP: Doamnă Vicol, Prime Capital este un nume sonor pe piața moldovenească, și totuși v-am ruga să-i faceți o scurtă prezentare.

Carmina Vicol: Prime Capital este o companie cu capital străin, originar din Statele Unite, care ofe­ră credite pentru procurare de locuință, pentru repa­rația și amenajarea ei, pentru dezvoltarea unei afa­ceri. Timp de zece ani, cât activăm pe piață, am reușit să acordăm credite în valoare de peste 100 milioane de dolari. Din start ne-am propus să oferim niște pro­duse mai speciale, care să corespundă necesităților pieții în domeniul ipotecar. Oamenii întotdeauna au necesitatea să-și procure o casă, să-și îmbunătățească condițiile de trai, dar uneori, nu dispun de banii necesari și în acest caz aceștia se pot adresa la noi. Noi le oferim o multitudine de produse, identificând în aseme­na mod soluții pentru fiecare.

MP: Prime Capital este o istorie de succes pe piața Republicii Moldova. Cum v-a reușit acest lucru?

Carmina Vicol: În condițiile unei concurente acerbe, noi ne punem in eviden­ță prin calitatea, rapiditatea și diversitatea serviciilor pe care le acordăm benefici­arilor. Spre exemplu, în compania noastră un credit poate fi obținut in maximum trei zile. Pe tot parcursul tranzacției din partea companiei acordăm clienților asis­tență juridică gratuită, le oferim diverse opțiuni de protecție. În cazul în care, să zicem, clienții nu au posibilitate să achite la timp creditul, aceștia pot contracta niște opțiuni care să-i protejeze pe viitor. Un alt avantaj al companiei Prime Capi­tal este flexibilitatea de care dăm dovadă. Ne străduim la maximum să răspundem \ 27 Moldova în Progres

necesităților clienților. Prin aceasta se explică faptul că avem niște clienți loiali, unii dintre care sunt la al șaselea sau al șaptelea credit până acum.

MP: Vorbeați de flexibilitate. Cum se manifestă aceasta? În ce măsură în activitatea sa Prime Capital ține cont de condițiile economice și sociale exis­tente în țara noastră, dar și de necesitățile clienților?

Carmina Vicol: Avem produse destinate diferitor grupuri de clienți. Avem cre­dite destinate tinerilor familii. Dacă acestea au acumulat o sumă de bani la nuntă, sau au primit un dar, iar valoarea acestuia nu este suficientă pentru a procura o locuință, tânăra familie se poate adresa la noi pentru a obține în condiții avanta­joase restul banilor sub formă de credit.

Avem credite pentru tinerele sau viitoarele mămici. Aflându-se în concediu de îngrijire a copilului, femeia nu poate munci și, respectiv, veniturile familiei scad. În acest caz, noi oferim mămicilor credite, dar cu vacanță pe perioada concediului de maternitate. Clienta reia achitarea creditului din momentul în care revine la serviciu.

Unul dintre produsele noastre este destinat conaționalilor noștri care merg la muncă peste hotare, pentru ca ulterior să-și cumpere o locuință. Din această catego­rie fac parte cam 60% dintre clienții Prime Capital. Achitarea creditului poate fi fă­cută atât în direct de peste hotare, cât și de rudele rămase acasă. Noi identificăm so­luții și pentru cazurile când clientul nu are un contract stabil de muncă în afara țării.

Avem produse pentru tinerii antreprenori, pentru femei antreprenoare, pentru do­ritorii de a eficientiza utilizarea resurselor energetice. Iată doar câteva dintre direcții…

MP: Activați și în sectorul agrar?

Carmina Vicol: Avem un produs special destinat agricultorilor. Este vorba de oferirea suportului financiar pentru plantarea livezilor și viței de vie, pentru co­strucția de sisteme frigorifice sau de procesare a materiei prime. Creditele pot fi oferite, prin luarea în gaj a acestor imobile sau a terenurilor agricole.

MP: Ați menționat că un număr impunător de clienți ai Prime Capital sunt conaționalii noștri plecați peste hotare. Sub aspect geografic, din ce țări sunt cei mai mulți beneficiari ai companiei dvs.?

Carmina Vicol: Avem clienți din Franța, Portugalia, Israel, Marea Britanie. Și totuși cei mai mulți sunt stabiliți în Italia și Federația Rusă. Noi depunem tot efortul pentru a ne ghida în activitatea noastră de cele mai înalte standarde și cele mai bune practici europene și internaționale și acest fapt conferă mai multă în­credere clienților noștri.

Unul din principiile de bază ale activității noaste este transparența maximă în raport cu clienții. Noi nu avem comisioane sau alt gen de cheltuieli ascunse, pe care clientul să nu le cunoască. Absolut toată informația este oferită clientului la prima vizită la compania noastră. Mai mult, în cazul în care clientul se confruntă cu anumite probleme, să zicem, pierderea serviciului, noi de comun acord iden­tificăm soluții. Una dintre ele este restructurarea datoriilor și oferirea unei vacan­țe pentru perioada necesară de reangajare în câmpul muncii. Pentru noi este im­portant ca clientul nostru să nu se simtă de unul singur în fața provocărilor, să fie mulțumit și, în ultimă instanță, fidel companiei noastre.

MP: Oferiți și alt gen de suport sau consiliere clienților?

Carmina Vicol: Desigur. Spre exemplu, noi oferim clienților asistență în selecta­rea apartamentelor. În acest scop avem creată o pagină web – www.casainrate.md, unde clientul poate vedea toate ofertele de imobile propuse de parteneri noștri: fie că este vorba de casele noi, fie că e vorba de piața secundară. El își poate efectua toa­te calculele necesare pentru plați, inclusiv cele lunare, pentru a decide dacă își permite sau nu să acceseze un credit ipotecar pentru apartamentul selectat.

MP: Doamnă Vicol, care este termenul de creditare?

Carmina Vicol: Prime Capital poate acorda cre­dite pe o perioada de până la 20 de ani, iar în calita­te de gaj poate fi pus atât apartamentul care se achi­ziționează, cât și alte bunuri ale lor sau ale rudelor și prietenilor, sau, în cazul agricultorilor, așa cum am menționat, și terenurile agricole. Însă dacă la un mo­ment dat clientul are posibilitatea să restituie creditul mai devreme, el o poate face. Dobânda pentru credit va fi plătită în strictă concordanță cu soldul și timpul utilizării creditului.

MP: Dacă clientul locuiește în sudul țării sau la nord, este necesar să se deplaseze la Chișinău pentru a accesa un credit?

Carmina Vicol: Cu mare drag îi așteptăm la Chi­șinău, dar Prime Capital are trei filiale: la Cahul, Bălți și Edineț. Respectiv, clientul se poate adresa la sucur­sala, care îi este mai aproape.

MP: Ce planuri are Prime Capital pentru 2016?

Carmina Vicol: Prime Capital își propune în 2016 să fortifice poziția pe piață și să lanseze noi produse, care ar răspunde necesităților clienților noștri. Mai multe detalii vom oferi la lansarea lor.

MP: Doamnă Vicol, vă mulțumim pentru acest interviu exhaustiv și dorim prosperare Companiei Prime Capital, Dvs în persoană, dar și clienților. O primăvară frumoasă să aveți!

OFICIUL CENTRAL:

str. V. Alecsandri, nr. 63/1

MD-2009, Chişinău, R. Moldova

Call Center:

tel.: (+373) 22 871 111

fax: (+373) 22 543 043

e-mail: office@primecapital.md