Grâul de toamnă reprezintă principala cultură de cereale din Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani volumul relativ mare al producţiei de grâu a fost realizat preponderent datorită lărgirii suprafeţelor însămânţate de la 220-280 mii ha în anii ‘80 la 330-370 mii ha din anii ‘00. Din întreaga recoltă, circa 35-40% sunt utilizate pentru industria alimentară, 5%- ca material semincier, 15%- pentru furaje și restul- 40-45% pentru export. Dacă e să anlizăm exporturile la grâu pentru anii 2021-2023, atunci în 2022 a fost cel mai modest la capitolul export grâu. Au fost tranzacționate 291,5 mii tone, ce reprezintă doar 27% din volumul total de exporturi de grâu în 2021, când au fost comercializate 1 079,3 mii tone. Cauza rezultatelor slabe din 2022 a fost interdicția la export grâu în perioada martie 2022- iunie 2022. 

Pentru primele 6 luni ale anului 2023 au fost exportate 317,8 mii tone grâu, rezultatul fiind mai mare de 2,4 ori dacă e să-l comparăm cu primele 6 luni ale anului 2021. Ținând cont de recolta bogată la grâu care se așteaptă în sezonul 2023-2024, exportul total de grâu pentru 2023 are toate șansele să întreacă volumul din 2021. Evoluția prețurilor medii de export grâu, ianuarie 2021- iunie 2023. Prețul mediu de export în primele 6 luni ale anului 2023 a constituit 4,63 lei/kg. Scăderea prețului a fost contină de la 5,23 lei/kg în ianuarie 2023 până în 3,77 lei/kg în luna iunie 2023. Cu toate că prețul mediu de 4,63 lei/kg pentru 2023 este mai mic cu 14% comparativ cu cel înrgistrat în anul 2022 (5,39 lei/kg), el este peste nivelul din 2021 – cu 10% (4,21 lei/kg). Totodată în anul 2023 începând cu luna mai, prețurile la grâu s-au situat mai jos comparativ cu perioada analogică din anul 2021. De exemplu: mai 2023- 4.09 lei/kg, mai 2021- 4.53 lei/kg, iunie 2023- 3.77 lei/kg, iunie 2021- 4.51 lei/kg. Companiile cu cel mai mare volum de de grâu exportat în anul 2021 sunt Agrofloris-Nord SRL cu volumul 355,7 mii tone la preț mediu de 3,97 lei/kg, după care urmează Rostan Plus SRL cu volumul de 104,3 mii tone la preț 4,31 lei/kg, și OROM Imexpo SRL cu 100,6 miit one la preț de 4,84 lei/kg. În anul 2022 printre liderii la export grâu s-au nominalizat companiile Rostan Plus SRL- 53,1 mii tone la preț mediu 5,17 lei-/kg, Agrofloris-Nord SRL- 44,5 mii tone la preț mediu de 5,42 lei/kg și Limburg SRL- 20,2 mii tone la 5,86 lei/kg. În 2023 pe primul loc este compania Orom-Imexpo SRL cu volumul total exportat de 53,16 mii tone la preț mediu de 5,32 lei/kg, urmată de compania Rostan Plus SRL cu volumul de 43,47 mii tone la preț mediu de 4,11 lei/kg și compania Agrostoc SRL- 17,8 mii tone la preț de 4,64 lei/kg. Compania Agrofloris-Nord SRL s-a mutat pe poziția a 10-a la export grâu. Dacă în anul 2021 cea mai mare pondere de exporturi de grâu moldovenesc erau asimilate de Turcia (13%), Elveția (9%) și România (6%), atunci în 2022 circa 61% erau direcționate în România, 19%- în Turcia și 12% în Grecia. În 2023 România rămâne lider în piața importurilor de grâu moldovenesc cu ponderea de 48%, urmată de Turcia- 15% și Indonezia- 10% 

Stocurile de grâu din recolta veche 2022-2023 existente la situația de la începutul lui iulie 2023 în țară constituie în jur de 90 mii tone, ce este de 2 ori mai puțin comparativ cu cantitatea stocurilor rămase la depozit anul trecut (178 mii tone) în aceeași perioadă. Totodată, recoltarea grâului a început și securitatea alimentară a țării nu este pusă în pericol. În sezonul 2023-2024 se estimează o suprafață însămânțată cu grâu de 302 mii ha (pentru teritoiul R. Moldova fără partea stângă a Nistrului și mun Bender), ce este la nivelul sezonului precedent. Yields-ul la hectar, însă este cu 53,8% mai mare- de 4 t/ha, comparative cu 2,6 t/ha înregistrat anterior. Ca să abordăm viitoare rentabilitate la cultivarea grâului, este nevoie să pornim de la costurile de producere. Cu aplicarea corectă și în măsură necesară a îngrășămintelor minerale se poate obținut un ,,Yields” de 6 tone la hectar ce va influența în mod direct indicatorul rentabilității economice. În prezenta analiză este estimată cantitatea de îngrășăminte minerale necesară pentru obținerea a 6 tone/ha. Desigur cantitatea de îngrășăminte aplicată efectiv poate fi redusă, ce va avea drept efect diminuarea costurilor dar și a “Yields-ului”. Principalii indici economici la cultivarea 1 hectar de grâu de toamnă pentru sezonul agricol 2023-2024 se estimează că vor avea următoarele date: venituri din vânzări 22,800 lei, costul vânzărilor 18,180 lei, iar profitul brut 4,620 lei. Rentabilitatea poate constitui 25% cu condiția aplicării corecte și suficiente a îngrășămintelor minerale. În cazul cultivării grâului de toamnă sunt necesare aplicarea îngrășămintelor bogate în azot, deoarece recoltele depind direct de cantitatea de azot administrată la un hectar (pentru producerea unei tone de cereale sunt necesar de administrat 30 kg s.a. de azot). În structura costurilor 28% sunt îngrășămintele minerale, care sunt destul de scumpe (în special la începutul sezonului agricol perioada Iulie 2022 – Februarie 2023), care s-au mai ieftinit în prezent, dar cu părere de rău majoritatea fermierilor le-au procurat din timp și la prețuri mari din frica de nu a rămâne fără de fertilizanți. La începutul perioadei de recoltare, prețurile la grâu vor fi mai mici. Pe parcurs în baza indicilor bursieri se estimează că acestea vor urca. La moment, în Republica Moldova grâul alimentar se vinde la 2,50- 3,00 lei cu TVA (recolta veche).