Scopul principal al unei etichete energetice este de a informa consumatorii cu privire la costurile operaționale ale aparatelor de uz casnic per categorie de aparat și totodată, impactul pe care îl au acestea asupra mediului.

Ca și alte aparate de us casnic, instalațiile pentru încălzirea apei dețin o etichetă de produs ce furnizează informaţii despre clasa de eficienţă energetică, puterea de alimentare şi nivelul de zgomot. Clasa de eficienţa energetică afişată pe etichetă se srabilește în baza eficienţei energetice pe parcursul unui an întreg. Tot pe eticheta energetică poate fi găsit un simbol sub formă de robinet, ceea ce înseamnă că instalația poate produce apă caldă menajeră pentru robinete și dușuri.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.