Filiala Găgăuzia și Râbnița a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat și cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, au organizat cursuri două cicluri de instruire online având ca tematică „Condițiile de livrare Incoterms 2020” (24 noiembrie) și „Aspecte ale circumstanțelor confirmatoare care justifică neîndeplinirea obligațiilor în relațiile comerciale” (23 noiembrie), destinate mediului de afaceri din Găgăuzia și Transnistria.

Webinarul „Condițiile de livrare a Incoterms 2020” a fost prezentat de către Natalia Calenic, Vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie, expert certificat în implementarea regulilor INCOTERMS®2020. INCOTERMS (Termeni comerciali internaționali) prezintă regulile internaționale într-un format de dicționar care oferă o interpretare fără echivoc a termenilor comerciali cei mai frecvent utilizați în comerțul exterior, dar și explică modalitatea de aplicare a acestor reguli în practica comercială. Instruirile au fost destinate specialiștilor din departamentele de logistică, export, import, vânzări, marketing, drept, financiar și contabilitate, în companiile de transport și logistică, companiile de asigurări, în sectorul bancar și sistemul internațional de plată a plăților. Webinarul a făcut parte din seria celor 5 dedicate acestui subiect. La deschiderea ciclului de webinare, Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a declarat: „Seria de webinare Incoterms este foarte importantă pentru mediul de afaceri, mai ales acum, când relațiile comerciale sunt însoțite de riscuri sporite din cauza situației pandemice. Subiectul se încadrează perfect în programele de instruire ale Academiei Exportatorilor, care includ deja mai multe module de instruire. CCI a RM va continua să organizeze evenimente pentru dezvoltarea mediului de afaceri în viitor: expoziții virtuale, forumuri de afaceri, programe de extindere a importului și exportului etc”. Douglas Muir, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, care a fost prezent la deschiderea webinarelor, a menționat „Noi am considerat că acest subiect este foarte important pentru agenții economici și am decis să le continuăm și să mergem în mai multe regiuni pentru a oferi această oportunitate la cât mai mulți agenți economici implicați în comerțul internațional. Sperăm că aceste instruiri online vor contribui la creșterea activității economice, mai ales acum că afacerile sunt afectate de pandemia de coronavirus”.

În total, au fost organizate 5 webinare la acest subiect: 10 noiembrie – pentru comunitatea de afaceri din Soroca și Orhei; 11 noiembrie – Cahul și Ungheni; 16 noiembrie – Chișinău și Hâncești; 20 noiembrie – Bălți și Edineț; Astăzi, pe 24 noiembrie, și Filiala Găgăuzia și Râbnița au organizat un webinar la acest subiect, ultimul din această serie. La subiectul „Aspecte ale circumstanțelor justificative care justifică nerespectarea cerințelor în relațiile comerciale”, în total, au fost organizate 4 webinare: 13 noiembrie 2020 – pentru comunitatea de afaceri din Chișinău și Hâncești; 17 noiembrie – Soroca și Orhei; 18 noiembrie – Cahul și Ungheni; De asemenea, filiala Găgăuzia și Râbnița a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova au organizat pe 23 noiembrie un webinar cu același generic, ca parte a programului Academia Exportatorului. Acesta a fost prezentat de către Dumitru Postovan, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM și Dumitru Visternican, Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional. Potrivit Directorului Filialei CCI Găgăuzia, Mihail Pașalî: „Scopul webinarelor este de a informa, sprijini și ajuta antreprenorii din Găgăuzia în special în contextul pandemiei cu COVID-19, dar și a secetei din perioada 2019-2020. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) s-au confruntat cu dificultăți enorme, ceea ce a condus la restricții asupra activităților lor, la reducerea operațiunilor de export-import datorită restricțiilor introduse pe piețele internaționale cu care cooperează companiile moldovenești etc”. Evenimentul a fost organizat în contextul ultimelor modificări legislative în acest domeniu, și anume modificările aduse Legii Camerei de Comerț și Industrie, adoptate în lectura finală de Parlamentul Moldovei la 11 septembrie 2020. Aceste modificări legislative i-au oferit instituției Camerale funcția de a emite aviz ce atestă circumstanțe survenite ca urmare a unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, a acțiunilor sau inacțiunilor ori altor fenomene/evenimente în afara controlului debitorului de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației acestuia. În cadrul webinarelor, participanților li s-a oferit asistență informațională necesară pentru implementarea măsurilor legislative și tehnice legate de stabilirea circumstanțelor care justifică neîndeplinirea obligațiilor în relațiile comerciale.