Zi mare pentru elevii din clasele absolvente, care au decis să-și pregătească de pe acum admiterea la facultate. Pasionați de tot ce înseamnă științele STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), inclusiv de magia cifrelor și logica matematică,  dar și firile mai creative, care redau muzica și poezia vieții prin desen, au acceptat invitația Universității Tehnice a Moldovei de a-și demonstra și verifica cunoștințele și abilitățile prin participarea la Olimpiadele Tehnice de Matematică și Desenul artistic.

La apelul organizatorilor – CEGHID – Centrul de Informare și Ghidare în Carieră al UTM – au răspuns 57 de elevi din liceele și centrele de excelență din diferite localități ale republicii. La Olimpiada de Matematică, desfășurată în format online, s-au conectat 36 de elevi. Lucrarea a constat din 6 itemi cu „iz” de probleme de matematică competitivă, a căror rezolvare a solicitat cunoașterea curriculei claselor liceale.

Iar Olimpiada la Desenul artistic s-a desfășurat cu prezența fizică a competitorilor, în holul modern și încăpător al Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi din campusul academic Râșcani al UTM. Cei 21 de participanți au avut sarcina de a realiza un desen constructiv a câtorva obiecte de natură statică pe o coală de hârtie de  formatul A2.

Adresându-le sincere felicitări pentru curajul și voința de a participa la Olimpiadă, le dorim tuturor participanților să obțină rezultatul maxim spre care tind!