Decembrie 2015 N°17

0
244

Mulțumindu-le cititorilor noștri pentru fidelitatea cu care ne-au urmărit pe parcursul acestor trei ani de activitate editorială și angajîndu-ne să fim totdeauna la înălțimea cerințelor acestora, ne este plăcut, înainte de toate, nu fără mîndrie, să le împărtășim unele unele noutăți care recompensează rîvna întregii redacții a revistei noastre care a însoțit acești ani de muncă asiduă.

Vom începe prin a le comunica despre eliberarea către revista „Moldova in Progres” a certificatului de „Brand” înregistrat, din partea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI. Nu este de neglijat, de asemenea, un alt eveniment semnificativ și important: participarea Redacției “MOLDOVA IN PROGRES” la EXPO din Milano, ce s-a desfășurat în Italia din 1 mai pînă la 31 octombrie 2015. Un alt obiectiv atins de revista noastră pe parcursul anului 2015 a fost semnarea unui acord de parteneriat cu “NEXUS”, acord ce prevede promovarea reciprocă și interacțiunea constantă cu Diaspora moldavă din lume. Ajunși la finele unui an de muncă, ni se pare oportun să adresăm mulțumirile noastre Redacției, colaboratorilor, sponsorilor, îndeosebi Diasporei moldave în lume pentru valoroasa contribuție oferită la afirmarea și creșterea publicației noastre. În încheiere dorim să să confirmăm angajamentul nostru de a ne apropia tot mai mult de parcursul european coerent al Moldovei. În politica editorială a revistei MOLDOVA IN PROGRES, își vor regăsi un loc tot mai relevant programele și proiectele Guvernului Moldovei în domeniile Economic și Social, al Culturii, Turismului ș.a.

  La mulți ani tuturor cititorilor noștri!

                                                                       Direcția