Denis Braidotti – un esempio di Carabiniere e di atleta. 

Da anni lei è in missione nella Repubblica di Moldova, ha tuttavia alle spalle un passato da campione italiano. Ci racconti della sua storia. Innanzi tutto ringrazio Luigi Savoia per l’interessamento nei miei confronti e nei confronti di quello che faccio e ho fatto durante la mia carriera. Ritengo che quello che fa questa rivista per mettere in risalto questo bellissimo Paese in fase di crescita sia davvero apprezzabile. Parlare di me stesso mi risulta difficile ma, per rispondere alla tua domanda, annovero tra il mio palmares 6 titoli Italiani assoluti, 5 titoli Italiani giovanili, 1 argento ai campionati europei individuali assoluti, 1 oro ai campionati europei a squadre, 1 oro ai giochi del Mediterraneo, 1 bronzo ai campionati mondiali a squadre, 1 oro ai campionati mondiali Militari, per citarne alcuni. Nel 2006 ho smesso con lo sport agonistico per dedicarmi all’insegnamento. Da allora sono istruttore federale e nel 2018 ho completato il 1° livello dell’Accademia “International Judo Federation” (Federazione Mondiale Judo). Faccio parte dell’Arma dei Carabinieri dal 1994 dove ho ricoperto vari ruoli, prima da atleta, (fino al 2006) e poi in ruolo attivo. Nel 2014 mi sono trasferito presso l’Ambasciata in Moldova dove terminerò il mio mandato in Novembre di quest’anno. Sono diplomato in Conservatorio ed ho un diploma in „Dirigente di comunità”.

Nella Repubblica di Moldova svolge servizio presso l’Ambasciata di Chisinau, ma sappiamo che anche nel sociale è riuscito a raggiungere dei prestigiosi traguardi, formando e portando alla vittoria giovani sportivi moldavi. Quali sono i risulti ottenuti in merito. Ho sempre collaborato nel sociale. Prima del mio arrivo qui ho avuto modo, con cari amici di organizzare stages di judo che erano basati sull’inclusione di ragazzi portatori di handicap e ragazzi normo dotati. Sono state esperienze bellissime che mi hanno permesso di capire quale fosse la mia strada nello Sport. L’aggregazione tra persone con caratteri, fisici, ideologie diverse, prestando comunque una attenzione speciale per gli atleti che mirano all’agonismo. Quando sono arrivato in Moldova, mi sono attivato per aprire una scuola di judo, completamente gratuita, presso la Comunità Don Bosco di Chisinau: Associazione Cattolica che opera nel credo del suo fondatore. Mediante una catena di solidarietà lanciata su un noto social network ho fatto arrivare “Tatami” (materassine), Kimoni e quant’altro utile alla pratica del Judo. Questa attività è durata fino a circa l’anno scorso ed ha comunque avuto un buon successo. Molti ragazzi, di ogni status sociale, hanno calcato quelle vecchie ma funzionali materassine che ci sono pervenute grazie alla gentilezza di veri amici che amano il mio sport. Nessuno mai si è sentito minore di un altro. Tutti hanno praticato sentendosi uguali, ed era questo il messaggio che volevo dare. Siamo tutti uomini, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Posso dire di esserci riuscito. Per problemi di tempo e di lavoro dall’anno passato, il corso di judo è tenuto da un altro ragazzo che ottiene risultati eccellenti. Naturalmente ringrazio tutto lo staff della Comunità Don Bosco di Chisinau per avermi sostenuto ed appoggiato in questa bellissima esperienza. Oltre a questo, ho seguito le squadre agonistiche della „Oleg Kretul” e della „Dinamo Chisinau”, portando la mia idea di allenamento e programmazione. Da Aprile 2018 sono coach della Nazionale di Judo Maltese, con la quale ho attivato una collaborazione con la Dinamo di Chisinau.

Come può descriverci questa sua esperienza della Repubblica di Moldova? La mia esperienza in Moldova è stata interessante, piena, vissuta ogni giorno attivamente. Ho acquisito ottime conoscenze a livello lavorativo, ho imparato a conoscermi e relazionarmi con il popolo Moldavo, un popolo che apprezza l’amicizia vera, e l’onestà intellettuale. Ho apprezzato la cucina e la storia e devo dire che Italiani e Moldavi hanno numerose affinità, sia linguistiche che fisiche. Un Paese veramente interessante. In Ambasciata mi sono trovato benissimo, come in famiglia, ho avuto modo di lavorare e frequentare colleghi bravissimi che non mi hanno fatto, nemmeno per un secondo, sentire lontano da casa. Ho avuto la fortuna di conoscere due Ambasciatori (Enrico Nunziata e Valeria Biagiotti, attuale Ambasciatrice) che mi hanno sempre stimato ed incoraggiato a fare tutto quello che faccio. Insomma, una esperienza magnifica. Quattro anni stupendi. Ora sono stato richiamato in Italia ed a livello sportivo continuerò a collaborare con la Federazione Maltese di Judo. Chiudo esortando il progetto “Moldova in Progres” a continuare il magnifico lavoro di promozione di questo bellissimo Paese, complimentandomi con l’amico Luigi Savoia per il suo ottimo ed intelligente modo di lavorare.

_________________________________________________________________

Un exemplu de Carabinier și atlet

De ani de zile vă aflați în misiune în Republica Moldova, dar știm că aveți un trecut de campion italian. Spuneți-ne mai multe despre Dvs. În primul rând, mulțumesc domnului Luigi Savoia pentru interesul manifestat pentru ceea ce fac și ce am făcut pe parcursul carierei mele. Cred că cei ce fac această revistă în scopul de a valorifica această țară frumoasă în curs de dezvoltare este cu adevărat apreciabil. Ce ține de mine îmi este greu să vorbesc, dar pentru a răspunde la întrebarea dvs., pot să spun că număr în palmaresul meu 6 titluri absolute italiene, 5 titluri la tineri italieni, 1 titlu de argint la campionatele europene individuale absolute, o medalie de aur la campionatele europene în echipă, o medalie de aur la Jocurile din Marea Mediterană, 1 bronz la campionatele mondiale în echipe, 1 medalie de aur la Campionatele Militare Mondiale, pentru a numi câteva. În 2006, am lăsat sportul competitiv pentru a deveni formator. De atunci sunt instructor federal și în 2018 am terminat primul nivel al Academiei „Federația Internațională de Judo” (Federația Internațională de Judo). Sunt membru al Armatei de Carabinieri din 1994, unde am avut funcții diferite, mai întâi ca atlet (până în 2006) și apoi într-un rol activ. În 2014, m-am transferat la Ambasada Italiei în Moldova, unde îmi voi încheia mandatul în luna noiembrie a acestui an. Am absolvit Conservatorul și am o diplomă de „Manager comunitar”.

În Republica Moldova activați în cadrul Ambasadei Italiei la Chișinău, dar știm că și pe plan social ați reușit să atingeți obiective semnificative, reușind să antrenați și să ghidați tineri sportivi moldoveni către victorie. Care sunt rezultatele obținute la acest capitol. Întotdeauna m-am implicat pe plan social. Înainte de sosirea mea aici am avut ocazia, cu prietenii dragi, să organizez stagii de judo bazate pe incluziunea copiilor cu dezabilități cu cei  apți. Au fost experiențe minunate care mi-au permis să înțeleg care este calea mea în sport. Am unit persoane cu caractere, ideologii și aspecte fizice diferite, dar și o atenție deosebită sportivilor care vizează concurența. Când am ajuns în Moldova, am început să deschid o școală judo gratis în comunitatea Don Bosco din Chișinău: o asociație catolică care activează bazându-se pe credința fondatorului ei. Printr-un lanț de solidaritate lansat pe o rețea de socializare bine cunoscută, am făcut rost de „tatami” (saltele), Kimoni și orice este util pentru practicarea Judo. Această activitate a durat până anul trecut cu succes. Mulți copii, cu statut social diferit, au călcat pe saltele vechi, dar funcționale, pe care le-am obținut datorită bunătății prietenilor adevărați care iubesc sportul pe care îl practic. Nimeni nu s-a simțit mai mic decât altul. Toți au practicat cu sentimentul de egalitate și acesta a fost mesajul pe care doream să-l transmit. Suntem toți oameni, toți suntem la fel, toți suntem frați. Pot spune că am reușit. Datorită problemelor legate de timp și de muncă, de anul trecut, cursul judo este ținut de un alt băiat care obține rezultate excelente. Desigur, mulțumesc întregului staff al comunității Don Bosco de la Chișinău pentru că m-a susținut și ajutat în această experiență minunată. În plus, am urmărit și antrenat echipele competitive ale lui „Oleg Crețu” și „Dinamo Chișinău”, aducând ideea de antrenament și programare. Din aprilie 2018 sunt coach al echipei Naționale  de judo din Malta, cu care am început o colaborare cu Dinamo Chișinău.

Cum puteți descrie această experiență în Republica Moldova? Experiența mea în Moldova a fost interesantă, bogată și trăită în fiecare zi în mod activ. Am cunoștințe foarte bune pe plan profesional, am învățat să cunosc și să stabilesc relații cu poporul moldovean, un popor care apreciază prietenia adevărată și onestitatea intelectuală. Am apreciat bucătăria și istoria și pot să spun că italienii și moldovenii au multe afinități, atât lingvistice cât și fizice. O țară cu adevărat interesantă. În ambasadă m-am simțit foarte bine, ca și în familie, am avut ocazia să lucrez și să fiu înconjurat de colegi foarte buni care nu m-au făcut nici măcar pentru o clipă să mă simt departe de casă. Am avut ocazia să cunosc doi ambasadori (Enrico Nunziata și Valeria Biagiotti, actualul ambasador), care întotdeauna m-au apreciat și m-au încurajat în ceea ce fac. În fine, o experiență magnifică. Patru ani frumoși. Acum am fost rechemat în Italia, iar la  nivel sportiv voi continua să colaborez cu Federația malteză de Judo. Închei prin a încuraja proiectul „Moldova în Progres” să continue munca magnifică de a promova această țară frumoasă, făcându-i complimente prietenului meu Luigi Savoia pentru modul său de lucru optim și inteligent.

Ad maiora semper

Denis Braidotti