Do you speak English? Parlez-vous française? Sprechen Sie Deutsch? În aceste vremuri ale globalizării, cunoașterea unei limbi străine, nu mai reprezintă o dovadă a inteligenței, a poziției în societate, ci este o adaptare la prezent, iar, în anumite situații, o cerință obligatorie. Este esențial să cunoaștem una sau mai multe limbi străine și să descoperim, astfel, alte culturi, alte civilizații, alte literaturi. Învățarea limbilor este nu doar un studiu ca oricare altul, ci o extraordinară conexiune cu lumea care ne înconjoară.

Acesta este laitmotivul Săptămânii Limbilor Străine, organizate la UTM în perioada 22-26 martie 2021 de Departamentul Limbi Străine – o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul / multilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Organizatorii își propun să atragă atenția universitarilor asupra preocupării de a-și îmbogăți și, totodată, de a-și dovedi cunoștințele de limbă și de cultură generală în cadrul unei suite de activități, la care sunt invitați să se conecteze profesori și studenți străini. Este vorba despre prezentarea comunicărilor științifice în cadrul facultăților UTM; organizarea unor mese rotunde cu tema: „Limba germană în mediul ingineresc”; „Simbolismul tradițiilor românești” (organizatori: gr. TMAP-202, FTA), dar și atelierului „La rédaction du dossier d’embauche” (FIMIT + FTA). Agenda Săptămânii Limbilor Străine la UTM va include și o seamă de concursuri, între care Concursul posterelor „Evoluția în timp a specialității”; Concursul de fișe terminologice , dar și un concurs al machetelor și al proiectelor, cu descrierea produsului prin intermediul înregistrării video/audio/foto. Iar  concursul „Prezentarea specialității în limbă străină” va include montarea unui film sau spot promoțional cu tematica: „Inginerii creează viitorul!”.

Toate evenimentele vor fi organizate online.

Săptămâna Limbilor Străine vine în completarea activităților de curs și seminare, fiind o manifestare dedicată importanței studiului limbilor străine și intensificării relațiilor interuniversitare internaționale.