Ieri, 30 martie 2021, Senatul Universității Tehnice a Moldovei se convoca, online, la principala ședință a anului, cea în care rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat raportul anual privind activitatea UTM în anul 2020, al șaselea la număr de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015.

„A fost un an cu multe provocări, multe probleme și încercări”, a menționat rectorul, mulțumindu-le universitarilor pentru înțelegere, încredere și coeziune. Chiar dacă a lipsit sala arhiplină și acea prezență extinsă cu care eram obișnuiți altă dată, importanța momentului s-a regăsit/reflectat în tabelele, cifrele și imaginile foarte concludente, oglindind aceleași domenii principale de activitate, cu realizări, proiecte și obiective mărețe, ca o dovadă că pandemia și criza sanitară a schimbat doar în aparență ordinea lucrurilor, nu și esența acestora, spiritul și tendința spre o dezvoltare continuă.

Managementul iscusit și dedicat a scos în evidență, și în acest an, meritul administrației nu doar de a menține instituția pe valul de plutire, ci de a o propulsa și a-i valorifica imaginea de succes de care se bucură. De exemplu, în 2020, UTM a acumulat venituri în valoare de 278,141.3 mii lei, dintre care 213,308.8 mii lei – buget de stat, iar 64,832.5 mii lei – venit propriu.

Și procesul de studii a fost la înălțime, luându-și începutul, precum e și firesc, din campania de Admitere, marcată de asemenea de online, de la cursurile de pregătire pentru BAC, organizarea Olimpiadei Tehnice, depunerea actelor până la concursul de admitere propriu-zis. Pas cu pas, candidații la studii au fost ghidați în toate etapele de către reprezentanții CEGHID și ai Comisiei de Admitere, iar rezultatul acestor imense eforturi a fost pe măsură: 2487 de studenți înmatriculați la ciclul Licență și alți 671 – la studii superioare de Master.

Tineretul studios are în față exemplul merituos al profesorilor UTM, care în anul de referință au editat 13 monografii, 106 publicații în reviste naționale A, B+, B, C și 80 în alte reviste, 96 și respectiv 85 de articole în culegeri de conferințe și teze conferințe, 30 de cereri de brevet și 8 brevete de invenții obținute, iar volumul total al publicațiilor full-text în Repozitoriul instituțional al UTM atinge cifra de 11955. La care se adaugă și o extraordinară vizibilitate a cercetării în cele mai prestigioase baze de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS și WEB OF SCIENCE, cu 19478 (cu indicele Hirsh 67) și  respectiv 17221 de citări (cu H-index 65) ale reprezentanților UTM. Totodată, UTM deține prima poziție pe plan național în prestigiosul clasament internațional al repozitoriilor instituționale WEBOMETRICS: RANKING WEB OF REPOSITORIES – TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar. Iar profesorul și omul de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, Oleg Lupan, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a depășit pragul de 11 000 de citări ale publicațiilor științifice, conform platformei Google Scholar Citations. Un record absolut!

Pe bună dreptate, inovația, creația, dar și implicarea personală reprezintă cuvintele de ordine ale UTM și vor determina în continuare bunul mers înainte al acestei prestigioase instituții. Tocmai de aceea a fost firesc faptul că, după prezentarea raportului, circa 70% din senatori și-au dat votul pentru calificativul FOARTE BUNĂ, acordat activității și respectiv raportului anual al rectorului pentru anul 2020.