23Fiecare din noi în viaţa de toate zilele ne ciocnim de o mulţime de întrebări de ordin juridic, fără a conştientiza uneori prezenţa acestora. Ne-am deprins să facem cumpărări, adică încheiem contracte de vînzare-cumpărare; noi consumăm servicii comunale, noi interacționăm cu instituţii statale şi particulare deoarece solicităm tot felul de comentarii, permisiuni, autorizații, licenţe etc. Evident, că în urma acestei interacţiuni nu întotdeauna noi primim rezultatul dorit. Mai grav este dacă acestea relaţii au născut litigii. Apare dilema: să ne adresăm la un profesionist după un sfat sau să încercăm noi singuri, cu ajutorul rudelor şi prieteniilor să soluţionam problema.

Trebuie să constatăm, cu regret, că foarte mulţi din noi sau dezamăgiţi de calitatea serviciilor din partea avocaţilor şi companiilor juridice. În ultimul timp aceștia nu pun accent pe soluţionarea problemei clientului cu resurse minime şi în termene restrînse. Din contra, sarcina lor este încasarea onorariilor mari, iar soluţionarea problemei lasă de dorit.

Aşa dar constatăm un fenomen foarte regretabil – cultura juridică a societăţii noastre este încă în curs de afirmare – societatea nu ştie totalitatea drepturilor sale, precum şi modalităţile legale pentru apărarea lor. Această problemă socială o întîlnim pe tot spațiul ex-sovietic. Pe acest imens teritoriu s-a dorit ca oamenii să nu-şi cunoască drepturile, să nu le apere cu insistenţă, să nu demonstreze că au dreptul la o viaţă mai decentă, la un respect indiscutabil din partea tuturor celor din jur: în transport, în spital, la şcoală, la magazin, în instituţii de stat etc., etc., etc.. Lipsa culturii juridice în societate este primul element ce naşte birocraţia şi corupţia în structurile statale. Acest fenomen este rădăcina multor probleme.

În occident demult s-au deprins, că fiecare persoana are medicul şi juristul propriu. Sarcina ultimului este să îndrume clientul său spre soluţii optime, să ofere rapid baza legislativă ce reglementează anumite domenii, să informeze clientul său despre drepturile şi obligaţiile acestuia în diverse situaţii, chiar şi de natură personală, intima, în relaţii de familie. La noi însă mulţi consideră, că trebuie să apeleze la serviciile juristului numai în cazul unei probleme acute: i s-au încălcat flagrant drepturile de consumator, a fost sancţionat sau amendat pe nedrept, a fost concediat de la serviciu sau nu primeşte salariul la timp, a achitat pentru un serviciu, dar a primit altul, etc. etc. etc. Drept urmare în occident persoana se simte mai sigur, apărat de lege, de stat şi nu permite celor din jur să-i încalce drepturile. Noi avem mult de parcurs pînă vom obţine aceasta.

Compania noastră îşi propune să contribuie la dezvoltarea culturii juridice şi ruperea lanţului de neîncredere faţă de jurişti şi avocaţi. Devizul nostru: „succesul clientului este succesul companiei”.  Acest principiu urmează să fie solicitat de fiecare din noi de la consultantul său juridic. Să contribuim cu toţii la dezvoltarea culturii juridice a societăţii moldoveneşti, să construim Europa la noi acasă şi să dezvoltăm principiile democraţiei în adevăratul sens al cuvântului în ţara noastră pentru noi şi pentru urmaşii noştri. Să creăm împreună un Stat bazat pe drept.