Oportunităţi pentru investitori

şi noi posibilităţi pentru implementarea standardelor de calitate

de comercializareaproducţiei agricole

1Asistenţă agricultorilor şi producătorilor agricoli privaţi în dezvoltarea şi eficientizarea lanţurilor valorice, este unul dintre obiectivele prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. În acest sens, cea mai mare provocare este dezvoltarea infrastructurii moderne de marketing şi susţinerea practică pentru fermieri în promovarea vânzărilor de produse agricole.

Moldova este unul din cei mai mari producători de fructe şi legume în regiune. Potenţialul de producere este estimat la circa 2,0 -3,0 milioane de tone anual, din care 1250-1500 mii tone pot fi exportate în stare proaspătă.

Cât priveşte infrastructura de piaţă, în prezent în Moldova nu există piaţă oficială de vânzări angro. Comerţul angro este bazat pe faptul că vânzătorii angro întreprind itinerare de aprovizionare directă a unei reţele de distribuţie (de ex., a comercianţilor stradali), sau că aceştia utilizează infrastructura existentă, cum ar fi iarmaroacele sau parcări.

Sistemul de piaţă existent şi platformele de comerţ angro existente nu sunt conforme cu necesităţile sectorului şi cu standardele europene. Lipsa acestora în Republica Moldova este un element de bază care afectează posibilităţile de comercializare a legumelor, fructelor, strugurilor de masă, nucilor, cărnii, produselor piscicole şi a multor altor produse agroalimentare. Acest fapt impune necesitatea construcţiei unor pieţe agricole en-gros moderne. Acestea vor servi atît cerinţelor în creştere ale producătorilor agricoli cît şi intereselor dealerilor şi comercianţilor de produse agroalimentare.

În scopul remedierii situaţiei existente la 17 august 2010, Guvernul a aprobat programul de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare şi Planului de acţiuni pentru realizarea Programului.

Obiectivul de bază al Programului este de a crea la nivel naţional un a unui centru en-gros şi la nivel regional pieţe agricole pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. Aceste facilităţi vor forma infrastructura de piaţă şi vor servi ca drept centre logistice pentru punerea în aplicare a tehnologiilor moderne de post-recoltare şi va permite crearea de legături între producătorii primari şi facilitarea posibilităţile agenţilor economici şi consumatorilor din Moldova de oferire şi cumpărare de producţie proaspătă, să consolideze lanţul de livrare de la fermă la consumator cu mai puţine praguri şi niveluri de intermediere şi, astfel, cu un prejudiciu mai mic adus calităţii produselor alimentare.

Prin intermediul pieţelor angro, autorităţile publice locale, pot implementa politici de dezvoltare durabilă, în special pe cele destinate producţiei agricole de scară mică, comerţului cu amănuntul şi protecţiei consumatorului. Cu cât mai avansată este infrastructura pieţei de vânzări angro, cu atât este mai eficientă distribuirea mărfurilor agricole şi a produselor agricole, este mai bună calitatea alimentelor proaspete oferite şi cu atât este mai reuşită şi mai eficientă logistica.

O atenţie specială este atrasă stabilirii în capitala ţării, mun. Chişinău a unei pieţe agricole en-gros. Aceasta este tratată ca o componentă cheie a dezvoltării infrastructurii regionale, cu un impact semnificativ asupra îmbunătățirii fluxului de produse alimentare între producători și consumatori.

La propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Guvernul a aprobat crearea Societăţii pe Acţiuni „Centrul Agroalimentar Chişinău”. Fondator al Societăţii este Ministerul Agriculturii, care  va administra întregul pachet de acţiuni ale statului.

Din punct de vedere a acoperirii geografice, Centrul Agroalimentar Chişinău va exercita o funcţie dublă. Acesta va servi piața de consum intern. Fiind situat la o distanță de 8 km de centrul capitalei, unul dintre obiectivele de bază ale Centrului este de a asigura aprovizionarea cu produse agroalimentare în cadrul mun. Chişinău. În acelaşi timp, va forma, de asemenea, o platformă solidă de export, atît către Est (Ucraina, Rusia și Belarus, alte țări CSI), cît şi către pieţele vecine ale UE (România, Bulgaria etc.) prin transportarea de produse unice cât şi de încărcături mixte.

Deşi este o iniţiativă a Guvernului, proiectul se aşteaptă a fi realizată prin intermediul unui parteneriat public-privat. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a început procesul de stabilire a pieţei angro de la Chişinău prin transferul terenului de 33 ha pentru investiţii în S.A. „Centrul Agroalimentar din Chişinău”. Terenul este poziţionat în zona industrială a regiunii Petricani a municipiului Chişinău, avînd acces la infrastructura de transport necesară (auto şi cale ferată) precum şi infrastructura de bază necesară funcţionării (apă şi canalizare, energie electrică şi termică, gaze naturale ş.a.), şi este amplasat la o distanţă de 8 km de centrul oraşului.

Acesta va fi un centru modern cu spaţii de răcire; spaţii şi echipament pentru ambalare cu capacitate de triere; centre de logistică; servicii auxiliare de suport (parcare, securitate, bănci, schimb valutar, cantină, etc.); centre de management şi control al calităţii; ghişeu unic pentru perfectarea documentelor de import/export. Principalele produse oferite pe piața de gros va include fructe si legume, flori, carne, oua si produse lactate.

Centrul va juca un rol extrem de important, deoarece va satisface necesităţile în creştere ale sectorului agricol în proces de dezvoltare, ale producătorilor comerciali agricoli avansaţi şi ale dealerilor din domeniul businessului agricol, comercianţilor şi brokerilor. Ea va deveni o componentă cheie a dezvoltării infrastructurii interne şi regionale, ce va duce la îmbunătăţirea fluxului de produse alimentare între producători şi consumatori.

Piaţa de vânzare angro va servi, evident, pieţei interne de consum, dar va forma şi o platformă solidă de export. Obiectivul este de a ajunge la un volum de 180.000 tone pe an de fructe si legume. Totodată se propune evoluţia într-un Parc mare de produse alimentare prin axare pe multiple produse: fructe şi legume, flori, carne, peşte, produse lactate.

Producţia agroalimentară va fi procesată şi pregătită pentru livrarea lanţurilor de magazine şi export. Centrul va dotat cu laboratoare moderne, sistem de control a inofensivităţii producţiei, calităţii şi a conformităţii, un centru care va monitoriza piaţa (fluxul de produse, dinamica preţurilor), informaţia analitică urmînd a fi pusă la dispoziţie fermierilor pentru a fi luate în calcul la planificarea afacerilor.

Republica Moldova este una din puţinele ţări din regiune care nu are o astfel de infrastructură de piaţă. Un foarte bun exemplu este Polonia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Franţa. La fel, Ucraina are un program bine pus la punct. Timp de un an a fost lansată construcţia unei pieţe în Kiev, totodată a fost pusă piatra de temelie a unor centre similare la Odesa, Harkov, Doneţk, Herson, pentru a dezvolta această infrastructură.

Experţii companiei Studiocom din Italia, care au efectuat studiul de prefezabilitate au stabilit o serie de recomandări privind activitatea Centrului: „Piaţa de vânzare cu ridicata din Chişinău ar trebui să servească atât în calitate de terminal pentru aprovizionări regulate a oraşului, cât şi de platformă de distribuţie pentru exporturi, aşa cum se întâmplă în mai multe pieţe de vânzare cu ridicata avansate din Europa precum ar fi Paris-Rungis (Franţa), Verona (Italia), Padova (Italia). Acestea sunt doar câteva exemple de pieţe de vânzare cu ridicata, care reuşesc să combine aprovizionarea comerţului intern cu activităţile de export pe termen lung, datorită organizării eficiente a comerţului şi a operaţiunilor de logistică”. Alte pieţe europene mari de vânzare cu ridicata nu se concentrează prea mult pe exporturi, concentrându-se asupra livrărilor către reţeaua regională de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata. Este cazul Florenţei din Italia, Hamburg din Germania, Mercamadrid şi parţial Mercabarna din Spania, acestea din urmă fiind două dintre cele mai mari şi cele mai avansate pieţe de vânzare cu ridicata din Europa.

Implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare şi în particular a Centrului Agroalimentar de la Chişinău prezumă costuri care pot fi acoperite doar prin atragerea investitorilor locali şi străini şi organismele financiare internaţionale, fiind lansate deja consultări în acest sens.

Edificarea Centrului se va face în trei etape. La prima etapă costurile vor fi mai mici. Asta, în timp ce în cinci ani, potrivit investiţiilor în sector şi ritmului de extindere a plantaţiilor, producţia se va dubla. În acel moment va apărea necesitatea de a extinde Centrul (suprafaţa de comerţ, de procesare). Programul va intra în cea de-a doua etapă. Este examinată posibilitatea creării a unei companii mixte cu capital local şi străin, care poate combina suportul instituţiilor financiare internaţionale şi investitorii privaţi.