Profesorii Universității Tehnice a Moldovei, dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), dr. Serghei RAILEAN, responsabil programe masterat MN și IBM, acad. Anatolie SIDORENKO, însoțiți de 4 masteranzi, au efectuat în perioada 10-16 noiembrie 2021 un stagiu de formare în cercetare la MESA+ Institute for Nanotechnology al Universității din Twente, Olanda, în cadrul proiectului ERASMUS+ KA 107.

University of Twente UT se află în top 200 de universități ale lumii,  fiind clasată drept cea mai bună universitate tehnică din Țările de Jos, The NETHERLANDS. A fost fondată în 1961, are în prezent 5 facultăți, câteva institute și centre de cercetare în nanotehnologii, tehnologii ale informației, tehnologii biomedicale și medicină tehnică, dispozitive inteligente etc., dar și un campus ce se întinde pe o suprafață de peste 140 hectare. Universitatea din Twente este un pionier în conectarea tehnologiei, științei și ingineriei cu științele sociale pentru a face diferența în lumea din jurul nostru.

Scopul principal al vizitei Staff-Exchange este de a spori experiența partenerilor de la UTM (Universitatea Tehnică din Moldova) în implementarea spintronicii pentru proiectarea rețelelor neuronale artificiale (ANN) și de a dobândi cunoștințe în proiectarea, fabricarea și caracterizarea bazei de elemente ale ANN sub supravegherea experților de la Universitatea din Twente. Scopul suplimentar al mobilității este de a învăța noi metode didactice de predare pentru studenți, implementate în Twente. De asemenea, profesorii UTM au participat la diverse activități, între care și workshop-ul de formare „Rețele neuronale artificiale – proiectare, caracterizare, elemente de bază”, au vizitat Centrul BRAINS pentru Nanosisteme inspirate de creier (BRAINS Center for Brain-Inspired Nano Systems). Au purtat discuții cu prof., dr. Wilfred G. van der Wiel, director al Centrului BRAINS Center for Brain-Inspired Nano Systems, și alte somități cu renume mondial. Examinarea posibilelor titluri și conținuturi ale tezelor de master duble ale studenților din R. Moldova și contextul colaborării în ingineria, fabricarea și investigarea Rețelelor Neurale Artificiale, nanotehnologiilor și nanoelectronicii s-a aflat de asemenea în vizorul profesorilor de la UT și UTM.

Ca urmare a acestei vizite, se așteaptă creșterea excelenței personalului didactic implicat de la UTM. La stagiu au participat și masteranzi ai specialităților MN și IBM din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM. De asemenea, profesorii și masteranzii UTM au vizitat mai multe companii care efectuează cercetări și activează în aceste domenii, s-au întâlnit și cu studenți moldoveni care își fac studiile la UT.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM se încadrează perfect în contextul unor asemenea colaborări internaționale, asigurând procesul educațional în cadrul a trei programe de studii: Electronica Aplicată (EA), Microelectronică și Nanotehnologii (MN) și Inginerie Biomedicală (IBM), ciclurile I – Licență și II – Masterat, precum și la 5 specialități de la ciclul 3 – Doctorat.

Referințe http://mib.utm.md/ – https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/ – „University of Twente”. Times Higher Education (THE). 2021-08-11. Retrieved 2021-08-24. According to the Times Higher Education Ranking, the University of Twente is considered one of the 200 most prestigious universities globally. UNIVERSITY OF TWENTE, DRIENERLOLAAN 5, 7522 NB ENSCHEDE, The NETHERLANDS – MESA+ Institute for Nanotechnology