Departe de casă, în diasporă… dar tot cu gândul la baştină,

Cu “bolo de rei” pe masă, dar tot cu aroma de cozonac în inimă,

Cu soare generos şi oceanul la picioare, dar tot cu dorul de zăpadă…

Dorul de casă, de sunet de colinde, de un “Guguță”, de un ou încondeiat, de o sârbă, ne îndeamnă să le transmitem copilașilor născuți în diasporă să descopere farmecul limbii materne și frumoasele noastre tradiții.

Asta se face în cadrul “Centrului Educaţional al Diasporei Moldoveneşti din Cascais”, altfel spus Şcoala Parohială din Cascais. Profesorii cu multă dăruire încurajează menținerea și consolidarea legăturilor emoționale cu țara de origine, Republica Moldova, dar și promovarea culturii și valorilor neamului în rândul copilașilor noștri, sau mai simplu, de a aduce o parte din noi şi din tot ceea ce reprezintă poporul moldav în ţara în care ne-am integrat.

Şcoala Parohială din Cascais, care activează pe lângă Parohia “Sf. Ioan Gură de Aur”, şi-a luat startul în 2009 la iniţiativa parohului Ioan Gherboveţchi, iar în 2017 am obţinut şi susţinerea financiară a BRD-ului prin subprogramul “Centre Educaționale în Diasporă” al programului “Diaspora Engagement Hub”.

Pe lângă familiarizarea cu limba și cultura noastră, țelul Şcolii Parohiale este de a-i ajuta pe copii să petreacă mai mult timp împreună, într-un cadru și anturaj determinate de valorile creștine, care să constituie o alternativă solidă și o provocare la adresa „ofertei” culturii dominante, în care trăim. De asemenea sunt urmărite două direcţii: transmiterea Evangheliei în duhul tradiţiei ortodoxe şi transmiterea limbii şi culturii poporului nostru.

Comunitatea moldovenilor din Cascais este formată din aproximativ 2600 moldoveni de diferite vârste, care este unită în primul rând prin limba maternă vorbită, origini istorice şi identitate culturală.

Această comunitate, dar şi societatea unde suntem integraţi, este supusă permanent schimbărilor, parinţii implicaţi în educaţia copiilor fiind obligaţi să se poată adapta la aceste schimbări. Majoritatea moldovenilor stabiliţi temporar sau definitiv aici in Portugalia sunt bine integraţi în noua societate, constatându-se în acest sens o pierdere a legăturilor tinerelor generaţii cu ţara mamă, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea limbii materne si păstrarea tradiţiilor. Altfel spus, copiii nu mai vorbesc limba maternă nici acasă cu părinţii.

De aceea a fost susţinută ideea creării unei şcoli, elaborând propria ofertă educaţională în baza nevoilor comunităţii, unde copiii să înveţe a ţine o legătură vie lingvistică şi culturală cu patria natală prin diferite activităţi, fiind promovată dragostea pentru origini şi credinţa noastră.

De-a lungul existenței Şcolii Parohiale, în fiecare sâmbătă, au fost desfășurate diverse activități cu copiii – ore de învăţare a limbii române, istoria, geografia, religia, limba engleză; şi ore extracuriculare care să reflecteze obiceiurile şi valorile tradiţionale – lucru manual, concursuri de desene cu tematică religioasă, expoziţii de lucrări şi altele.

Întrucât numărul copiilor a crescut constant în ultimii ani, deja la începutul anului 2017 copiii, 40 la număr, au fost împărţiţi în 3 grupe adaptate în baza necesităţilor vârstei şi nivelului de cunoastere a limbii române (scrisul, cititul, vorbitul):

  1. Grupa “Mugurașii”cu vârsta cuprinsă între 4 şi 6 ani, unde orele se bazează pe învăţarea poieziilor, rugăciunilor mici, ascultarea poveştilor, desene, jocuri didactice.
  2. Grupa “Îngerașii”cu vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani, aici deja se încearcă cititul şi scrisul, cunoaşterea scriitorilor români şi altele.
  3. Grupa “Curcubeul”cu vârsta cuprinsă între 10 şi 13 ani, pe lângă limba română la un nivel mai avansat, se studiază elemente istorice, geografice şi alte lucruri interesante despre ţara noastră.

Cel mai mult se pune accentul pe orele de religie, care se predă doar la grupa “Îngerașii” şi “Curcubeul”, unde doamna Zinaida Voina îşi propune a-L face cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos copiilor. Ora de religie este susţinută sub directa îndrumare a ieromonahului Petru Pruteanu.

Copiii sunt foarte entuziasmaţi, Doamna Zinaida experimentând cu ei o metodă ingenioasă de apreciere şi motivare a copiilor, care se face sub formă de joc, adică acumularea punctajului (enumerarea prin cerculeţe colorate în dependenţă de valoarea notei).

La Grupa mare

1 cerculeţ roşu – excelent, 1 galben – mediu, 1 negru – negativ (sau comportament şi fapte urâte).

Unde 2 galbene =1 roşu, 5 roşii = – 1 negru, 10 roşii = 1 smile (aprecierea maximă)

La Grupa mijlocie

Cerculeţe roşii (excelent) şi negre (negativ)

3 roşii = – 1 negru

Tema pe acasă se efectuează în bază de fişe şi se apreciază cu note (10,9,8…).

Prin aprecierea faptelor bune şi evidenţierea rezultatului faptelor rele, interacţiunea dintre copii, se reflectă atitudinea faţă de semeni şi relaţia lor cu ceilalţi şi cu Dumnezeu, se stimulează dobândirea calităţilor de a fi blânzi, miloşi, lipsiţi de răutate şi sinceri.

La grupa mijlocie, pentru a educa prietenia armonioasă dintre copii, se sprijină ideea de a dărui cerculeţele roşii colegilor (ce dispun de calităţi mai timide, pasive) pentru încurajare. Aceasta dă dovadă de iubire a aproapelui – cea mai importantă învăţătură a Mântuitorului !

Cu ocazia sărbătorilor creștine de peste an, în cadrul Şcoalii Parohiale sunt organizate concerte şi activităţi, unde copiii sunt introduși în lumea tradițiilor noastre, experimentând lucruri specifice sărbătorilor respective (colinde, dansuri populare, cântece, scenete bazate pe istorii biblice, poiezii, încondeierea ouălor, etc.).

Aceste sărbători au farmecul lor aparte, fiind încărcate cu tradiţii frumoase şi adunând la un loc oameni, trairi, sentimente şi deasemenea fiind un prilej de bucurie pentru toată comunitatea de moldoveni de aici. Copiii ies în scenă, se cântă, se dansează, se mănâncă bucate tradiţionale… nostalgia îi copleşeşte pe toţi. Fapt care nu ne lasă să uităm cine suntem, de unde venim şi ce ne identifică !

Coordonator de proiect „Centrul Educaţional al Diasporei Moldoveneşti din Cascais”

Lilia Godoroja