Republica Moldova a parcurs în ultimii 27 de ani o perioadă foarte dificilă, perioadă în care poporul moldovenesc a cunoscut ce înseamnă război, deindustrializare, depopulare și criză economică și socială.

Un efect advers al acestor procese a fost și degradarea sistemului educațional cît și scăderea ofertelor bune pentru tinerii absolvenți. Pornind de la reducerea numărului de universități în țară, reducerea numărului de studenți, dar și a locurilor de studii la buget și burse, avînd în vedere și faptul că prețurile pentru căminele studențești sunt în continuare creștere, viața studenților din Moldova este tot mai dificilă. 

Mai mult decît atît, ultimele modificări aduse cadrului legislativ care reglementează domeniul educațional, inclusiv principiul nou introdus în Codul Educației propus de către ex-ministrul educației dna. Maia Sandu, conform căruia „banul urmează elevul” a dus la închiderea a numeroase școli din țară, optimizări ale instituțiilor, ceea ce din start a redus șansa pentru mulți tineri din țară să acceadă la studii universitare. În aceeași ordine de idei se înscrie și inițiativa de a introduce măsuri foarte stricte de susținere a examenului de bacalaureat, care crează disconfort psihologic real pentru elevi. 

În universități avem o situație la fel dificilă.  Multe cadre didactice, doctori, profesori universitari au ales calea străinătății sau reprofilării în urma unui sistem de salarizare injust, ceea ce a scăzut nivelul calității studiilor. La fel, alte centre academice și universitare din Uniunea Europeană și Rusia, permanent atrag prin condiții bune de studii cei mai buni studenți. În consecință, calitatea și prestigiul studiilor universitare în Moldova a scăzut. 

Piața de muncă din țară la fel nu este în creștere, în pofida sondajelor, studiilor și datelor prezentate de guvernare sau alte centre de expertiză. Astfel, tinerii absolvenți ai universităților nu au o mare alegere de a se angaja în cîmpul de muncă, înafară de sectorul bugetar unde ar trebui să depună efort colosal pentru angajare. 

Mai mult decît atît, universitățile s-au transformat treptat în SRL-uri, care-și limitează grija față de student doar pînă la absolvirea acestuia. Deși ținînd cont de experiența din perioada sovietică, universitățile ar trebui să fie în contact permanent cu instituțiile de stat de specialitate, agenți economici, întreprinderi mari și mici pentru a putea cel puțin să dea anumite recomandări de angajare pentru absolvenți. 

Stabilirea unor acorduri de parteneriat, care ar avea drept obiect recomandarea sau acordarea garantată a unor locuri de muncă pentru absolvenții unir sau altor universități ar crește încrederea în ziua de mîine pentru mulți studenți. Realizarea acestui obiectiv este destul de accesibil avînd în vedere că nu presupune implicații financiare din partea universităților ci doar dorință și efort. 

Cred cu tărie că Moldova este o țară cu potențial, potențial nevalorificat încă din mai multe considerente, cum ar fi lenea elementară, neprofesionalismul, trendul emigrării și lipsa de interes. Acest subiect trebuie să devină unul de discuții publice pentru a mișca carul din loc, iar odată cu aceasta multe lucruri în țară vor reveni la normal și vor crea o Moldovă în progres. 

Dumitru Roibu.