Ajunsă la cea de-a cincea aniversare, revista „Moldova in Progres” înregistrează o mare reușită în promovarea acestei țări. Felicitări echipei redacționale pentru această performanță și, în special, pentru perseverența de care dă dovadă Luigi Savoia, directorul publicației, care, cu multă încăpățânare, susține „cea mai frumoasă Moldovă” în fiecare pagină. Este o revistă cu un profil exclusivist, inclusiv datorită faptului că o bună parte a redacției sunt membri activi ai diasporei, oameni pe care îi cunoaștem și îi apreciem. Este o revistă în care găsim interviuri, articole despre personalități notorii, politicieni sau economiști, artiști sau medici, dar și multe nume din diasporă. Or diaspora este mai puțin cunoscută acasă, oamenii noștri din afara țării au mai puține oportunități să apară pe micile ecrane și nu au o revistă care să le aducă noutăți de acasă. „Moldova in Progres” umple acest gol informațional, ajunge la evenimentele din Roma sau la Paris, este răsfoită cu drag la Lisabona și bucură ochiul pe rafturile din asociațiile diasporale. Biroul relații cu diaspora rămâne alături de redacția „Moldova in Progres” în promovarea obiectivelor comune: valorificarea potențialului uman al diasporei, susținerea asociațiilor diasporale, promovarea Republicii Moldova și, nu în ultimul rând, oferirea unor soluții de dezvoltare pentru comunitățile noastre acasă sau oriunde în lume.

Arrivata al suo quinto anno di attività, „Moldova in Progres” sta registrando un notevole successo nella promozione della Repubblica di Moldova. I complimenti vanno al team redazionale ed in modo particolare per la perseveranza che ha dimostrato Luigi Savoia, direttore del progetto, il quale con “ostinazione” promuove l’immagine positiva del Paese in ogni sua pagina. È una rivista esclusiva grazie anche alla partecipazione dei membri della diaspora, gente nota ed apprezzata.  „Moldova in Progres” riporta interviste e articoli di volti noti come politici, economisti, medici, artisti, connazionali della diaspora, conosciuta e meno conosciuta che non ha l’opportunità di apparire in TV e non ha una rivista che riporti le notizie da casa. „Moldova in Progres” riempe questo vuoto informativo, arrivando ai nostri connazionali di Roma, Parigi, ma è sfogliata anche a Lisbona, gradita presso le associazioni della diaspora. L’ufficio Relazioni con la Diaspora rimane accanto ed affianca il team di „Moldova in Progres” nella promozione di quegli obiettivi comuni come la valorizzazione del potenziale umano della diaspora, il sostegno delle associazioni della diaspora, la promozione della Repubblica di Moldova e non per ultimo, per offrire soluzioni di sviluppo ai nostri connazionali ovunque essi siano.                          Olga COPTU

________________________________________________________________________

În acest an, Moldova și Italia celebrează 25 ani de relații profitabile și de durată. Din 1992 și până în prezent schimbul economic (și cultural) au atins un nivel de excelență sub toate aspectele, în special cel economic. Cele mai recente date din 2016 au înregistrat, în prim plan, rolul sectorului comercial cu investiții semnificative a entităților italiene și faptul poziţionării Moldovei ca subiect activ la creșterea exporturilor produselor moldovenești. Unul din partenerii activi este Italia cu investiții directe, datorită prezenței unui nucleu de investitori activi, astfel încât Italia se situează pe al doilea loc (după Țările de Jos) atât după numărul de investiții cât și după prezența întreprinderilor mici și mijlocii, cu cifre de afacere de un milion de euro. Dar între cele două Țări nu se înregistrează doar relații economice ci și o comunitate de moldoveni în Italia care este apreciată. Nu întâmplător, pe data de 26 decembrie, Oficiul de Relații cu Diaspora (BRD) a organizat la Chișinău tradiționala Gală a Diasporei. Nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm personalitatea dlui Luigi SAVOIA (Specialist în strategii de marketing, precum și fondatorul revistei ”Moldova în Progres”, care la această ediție specială împlinește 5 ani de activitate), în calitate de membru deplin al Comisiei de susținere a Diasporei, în cadrul Consiliului Societății Civile, constituit prin dorința și Decretul Președintelui Moldovei, Igor Dodon.

________________________________________________________________________Quest’anno la Moldova e l’Italia celebrano 25 anni di relazioni durature e proficue, Dal 1992 a tutt’oggi gli scambi economici (e culturali) hanno raggiunto un livello di eccellenza in ogni aspetto, specialmente in quello economico. I dati più recenti, del 2016, hanno confermato il ruolo di primo piano del settore commerciale con investimenti italiani di considerevole entità, oltreché la collocazione della Moldova come soggetto attivo e crescente nell’esportazione di prodotti moldavi. Partner dunque attivo si configura l’Italia con investimenti diretti, grazie alla presenza di un vivace nucleo di investitori, tant’è che l’Italia si pone al secondo posto (dopo i Paesi Bassi) per numero di investimenti che per la maggior parte derivano dalla presenza di piccole e medie imprese, per un valore di affari di un milione di euro. Ma tra i due Paesi non sussistono soltanto rapporti economici. Infatti si registra la nutrita e apprezzata presenza di una comunità di moldavi in Italia. Non a caso il 26 Dicembre l’Ufficio per le Relazioni con la Diaspora (BRD) ha organizzato a Chișinău il consueto Gala della Diaspora. Non meno, altresì è degna di nota la nomina di Luigi Savoia (specialista in strategia di marketing, nonché fondatore della rivista „Moldova in Progres”, che con questo numero speciale perviene a 5 anni di attività) in qualità di membro a pieno titolo nella Commissione a sostegno della Diaspora, nel contesto del Consiglio della Società Civile, costituito per volontà e con decreto del Presidente di Moldova Igor Dodon.

Raffaele Scognamiglio – Luigi Savoia