Efectele liberalizării spațiului aerian comun UE – RM Interviu exclusiv cu Luis Gerlin – conducătorul proectului UE de asistență tehnică în domeniul aviației civile a RM

Ce este Acordul privind Liberalizarea Spațiului Aerian Comun UE-RM
Sectorul aviației civile, în natura sa, nu se limitează doar la hotarele naționale ale unui stat. Liberalizarea spațiului aerian comun oferă companiilor aeriene moldovenești accesul la o piață de peste 500 milioane de locuitori din 28 state membre ale Uniunii Europene. Anume din acest motiv Republica Moldova a semnat un acord complet urmând drept scop accesul reciproc la un spațiu aerian deschis, cunoscut prin definiție în comunitatea Europeană ca “Acordul privind Spațiul Aerian Comun între statele membre UE și Republica Moldova”.
Sporirea numărului de pasageri, crearea unor condiții favorabile, siguranța zborurilor și fiabilitatea sunt rezultatele așteptate în urma implementării prevederilor acestui acord. Acesta presupune crearea unui mediu „fairplay” pe piață pentru companiile aeriene din Republica Moldova și Uniunea Europeană prin adoptarea legislației comunitare, care conține regulile din sectorul aviației civile ale UE, începând cu normele de siguranță a zborurilor. Noile oportunități au menirea de a promova relațiile economice, comerciale și cele din sfera turismului între state.
Deja există acorduri similare între Uniunea Europeană și statele din vestul Balcanilor, Georgia, Israel, Iordania și Maroc. În prezent se duc tratative și cu alte state vecine în vederea încheierii unui astfel de acord. În cele din urmă, spațiul aerian comun ar putea cuprinde un număr total de până la 50-55 state cu o populație de peste un miliard de locuitori.

Care sunt priorităţile/sarcinile principale ale Proiectului UE de asistență tehnică pentru aviația civilă a RM în raport cu Autoritatea Aeronautica Civilă din RM?
Republica Moldova deja înregistrează un succes în oferirea serviciilor de transport aerian la standarde internaționale. Inițiativele întreprinse pe parcursul ultimilor 20 de ani au dus la armonizarea regulilor de zbor și standardelor internaționale la un anumit nivel. Însă acum, racordând prevederile Acordului privind Spațiul Aerian Comun UE-RM, Republica Moldova va stabili un nivel mai înalt prin implementarea legislației comunitare în sectorul aviației civile din țară. Aceasta presupune adoptarea unui set vast de reguli ale UE în următoarele domenii: siguranță, securitate, accesul pe piață și concurența egală, managementul traficului aerian, mediul încunjurător, protecția consumatorilor, aspectele sociale, etc.
Ca exemplu, adoptarea noilor legi în vederea compensării pasagerilor în cazurile de anulare a zborurilor sau amânării îndelungate a acestora și, nu în ultimul rând, adoptarea normelor privind accesul persoanelor cu dezabilități sau cu mobilitate redusă la bordul aeronavelor și în aeroport.
Adoptarea legilor respective și înfăptuirea reformelor legislative sunt prerogativele principale pentru dezvoltarea propriu-zisă a sectorului aviației civile în Republica Moldova. Următorul pas este de a întări poziția Autorității Aeronautice Civile a RM ca actor principal care va supraveghea și monitoriza conformarea companiilor aeriene și furnizorilor locali de servicii cu noile reguli din industria aviatică.


Cum puteţi aprecia evoluţia Aviaţiei Civile din RM prin prisma Asistenței Tehnice oferite de UE?
După cum spuneam anterior, companiile aeriene din Republica Moldova prestează servicii calitative pentru toți pasagerii. Sunt unele subiecte care trebuie soluționate cu companiile aeriene mai mici, care își desfășoară activitatea înafara transportului de pasageri. În linii generale vorbind, prin armonizarea noilor reguli, sectorul aviației civile din RM a progresat considerabil pe parcursul ultimilor 10 ani. Urmează a fi întreprinși noi pași în acest sens, obligatorii pentru conformarea cu definiția de Spațiu Aerian Comun, și anume de la armonizare la transpunerea completă a noilor reguli în legislația națională. Pot spune că industria locală este pregătită pentru o astfel de evoluție, iar efortul comun depus de către Autoritatea Aeronautică Civilă și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în această direcție, va avea un impact decisiv.

Care sunt așteptările UE faţă de autoritățile aeronautice din RM?
Marea provocare pentru sectorul aviației civile din Republica Moldova este de a schimba abordarea și modalitatea procesului de implementare a prevederilor acordului, de la armonizare la transpunere completă a acestor prevederi și baza pentru acest proces a fost deja stabilită. Proiectul UE de asistență tehnică în aviația civilă a RM și-a desfășurat activitatea pe parcursul ultimilor trei ani oferind suport pentru autoritățile locale, consultări și recomandări pentru atingerea scopului final.
Experiența acumulată în tot acest timp a demonstrat o sensibilizare și competență profesională la nivelul specialiștilor instituțiilor locale, atât din partea Autorității Aeronautice Civile, cât și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Pe viitor, acești doi actori importanți trebuie să muncească mult și conex asupra aspectelor de reglementare a politicilor și supravegherii. Prin urmare reprezentații din industrie (companiile aeriene, personalul aeroporturilor și ai Î.S. MoldATSA) vor fi informați și instruiți în această direcție.

Considerați că industria aeronautică din RM este pregătită pentru un proces de integrare amplu în structurile europene de specialitate?
Pe parcursul activității Proiectului echipa de experți a stabilit și dezvoltat un contact frecvent cu reprezentanții locali din industrie și anume companii aeriene, aeroport, companii de handling și prestatori de servicii.
Măsurile de siguranță și securitate sunt incontestabile pentru toți actorii, iar îmbunătățirea regulilor care garantează protecția drepturilor pasagerilor și a consumatorilor sunt binevenite. Măsurile ce țin de mediul înconjurător prezintă mai puțin interes pentru industrie, însă acestea pot fi cu siguranță promovate mai intens de către autoritățile publice locale.
În altă ordine de idei, implementarea tuturor măsurilor necesare pentru integrare în Uniunea Europeană ține mai mult de voința politică sau a unor condiții favorabile, decât de bunăvoința sau aptitudinea industriei pentru aceasta.

Cum a fost experiența celor trei ani în RM?
Timp de trei ani autorităţile Republicii Moldova şi experţii europeni din cadrul Proiectului au colaborat zi de zi, formând echipe comune pe diverse domenii, pentru a spori progresul în armonizarea legislaţiei Europene cu cea naţională. În toate instituțiile, am fost primiți cu multă căldură, specialiștii din Republica Moldova având un interes sporit față de acest subiect, asta rezultând un contact și o colaborare prodigioasă. Cu alte cuvinte, experiența noastră în Moldova a fost una plăcută.
Din partea întregii echipe a Proiectului, pot spune ferm că specialiștii locali sunt instruiți, înalt calificați și au dat dovadă de profesionalism. În mare parte specialiștii cei mai calificați cu o experiență vastă și instruire tehnică înaltă, sunt la Autoritatea Aeronautică Civilă.
În final, mesajul concludent este – echipa Proiectului nostru a contribuit la unele schimbări și anume: mai multe destinaţii şi zboruri, noi măsuri de protecţie a pasagerilor și drepturilor consumatorilor, sporirea măsurilor de siguranţă şi securitate a zborurilor, precum şi grija pentru mediul încunjurător atestă deja efecte vizibile care vor continua a fi îmbunătăţite.