Elevii clasei a XI-ea cu profil real de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, însoțiți de profesoara lor de fizică, Marina ȚURCAN, au efectuat o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei, rolul de ghid asumându-și-l dl Radu MELNIC, directorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UTM.

După o primire cordială în noul sediu al CCOC, unde li s-a făcut o prezentare generală a facultăților și programelor de studii din cadrul Universității Tehnice a Moldovei,  liceenii și-au exprimat dorința de a cunoaște mai îndeaproape atuurile celei mai în vogă facultăți a UTM, cea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Împreună cu prodecanii, șefii de programe și mai mulți profesori, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru  CIORBĂ i-a întâmpinat cu ușile deschise, organizându-le o excursie în cadrul subdiviziunilor Facultății.

Liceenii au manifestat un interes sporit pentru domeniul fizicii, implicit față de Departamentul Fizica, condus de către conf. univ., dr. Constantin PÂRȚAC, care le-a povestit că această subdiviziune are în vizor una din disciplinele fundamentale ale UTM – fizica. Domnia sa le-a prezentat liceenilor instalațiile utilizate de către studenții UTM la orele de laborator la fizică. Le-a explicat și demonstrat utilizarea tehnologiilor informaționale în experimentul fizic, tehnologii care se referă atât la experimentul fizic didactic școlar, cât și cel universitar. Ideea constă în utilizarea aparatelor de măsură interfațate calculatorului, care permit achiziția și transferarea datelor la calculator, unde cu ajutorul unor softuri elaborate special acestea se procesează, calculându-se valorile mărimilor fizice căutate, erorile standard ale acestora, precum și construindu-se graficele dependențelor studiate. De asemenea, le-a explicat și demonstrat fenomenul de difracție a luminii laser de la un obstacol de dimensiuni comparabile cu lungimea de undă a razei luminoase, precum și fenomenul inducției electromagnetice utilizând instalație numită „Parașută magnetică”.

Impresionați de predarea fizicii la UTM, elevii au manifestat interes și față de disciplinele de profil din cadrul departamentelor FCIM. Astfel, la Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, condus de către conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI, au descoperit programele de studii Calculatoare și rețele, Informatica aplicată, Managementul informației, Robotică și mecatronică. Conf. univ., dr. Ion FIODOROV le-a atras atenția prin prezentarea interesantă a departamentului pe care îl conduce – Ingineria Software și Automatică și programele de studii din cadrul acestuia: Automatică și informatică, Ingineria software, Securitate informațională și Tehnologia informației. De asemenea, liceenii au fost foarte curioși să-l cunoască pe cel mai cunoscut savant în lume din Republica Moldova – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, care conduce Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală. Domnia sa le-a vorbit cu pasiune despre Electronica aplicată, Ingineria biomedicală, Microelectronică și nanotehnologii – programe care se studiază în cadrul DMIB, care au o vastă importanță atât pentru cercetarea științifică, cât și pentru activitatea noastră de zi cu zi.

Liceenii s-au arătat curioși să vadă cu ochii proprii și laboratoarele Facultății Tehnologia Alimentelor, despre care au auzit că aici susțin master-class-uri specialiști de referință din întreaga lume. Însoțiți de către decanul, conf. univ., dr. Iurie SUBOTIN, ei au descoperit în laboratoarele de chimie și de vinificație o lume cu vaste posibilități de formare și creștere, pe care mulți dintre ei și-au manifestat interesul să o cunoască îndeaproape, continuându-și aici studiile după absolvirea liceului.

A fost o zi plină pentru elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău. O zi care îi va duce mereu cu gândul la Universitatea Tehnică a Moldovei, la profesorii UTM-iști și deschiderea acestora pentru a satisface curiozitatea și interesul tinerilor studioși.