Facultatea Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și-a deschis larg ușile pentru a iniția un dialog online cu absolvenții liceelor dornici să exploreze acest domeniu important și vital pentru fiecare dintre noi.

Decanul Facultății, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, însoțit de Radu MELNIC, secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM, Natalia ȘESTENCO, vicedirector CEGHID, și de o numeroasă echipă de profesori, între care prodecanii conf. univ., dr. Iurie SUBOTIN și conf. univ., dr. Raisa DRUȚĂ, șefii departamentelor Oenologie și Chimie – prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA;  Tehnologia Produselor Alimentare – conf. univ., dr. Artur MACARI, Alimentație și Nutriție – conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, precum și șefii programelor de studii „Tehnologie și management în alimentația publică” – conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI; „Tehnologia produselor alimentare” – conf. univ., dr. Viorica BULGARU; „Tehnologia vinului și produselor obținute prin fermentare” – conf. univ., dr. Dan ZGARDAN, au menționat că Facultatea este constituită din 4 departamente, 38 de laboratoare de ultimă generație, un Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație „Centrul de Cercetări Oenologice” și Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”. Contingentul de studenți al FTA se constituie din cca 860 de tineri pasionaţi de tehnologia alimentelor, cărora le predau 79 de cadre didactice.

La rândul lor, elevii s-au interesat unde și când se fac stagiile de practică, câte locuri de studii bugetare sunt prevăzute pentru Admiterea din anul curent, cum poți obține o bursă de mobilitate academică ERASMUS și care sunt ofertele de muncă propuse la finalizarea studiilor. Interesul major pe care l-au manifestat elevii-absolvenți denotă cât de nerăbdători sunt să dea Admiterea. La UTM, ușile FTA sunt mereu deschise!