Rezultatele obținute de China în ultimii anii nu mai sunt senzații, deoarece ne-am obișnuit ca această țară să fie plasată în top la mai toate capitole. Oricum, sunt și unele rezultate greu de imaginat. Un rezultat recent anunțat de China, în format oficial, este eradicarea sărăciei extreme. Pentru aceasta țară deja nu mai este ceva ieșit din comun, deoarece cu acest fenomen se luptă de mai mult timp.

Eradicarea sărăciei extreme în China a fost plasată de către autorități pe agenda priorităților naționale, fiind depuse eforturi conjugate ale administrației centrale și celor locale pentru asigurarea unui nivel înalt de trai pentru toate categoriile sociale. În acest scop au fost alocate mijloace financiare considerabile, deoarece a fost necesar să fie implementate mai multe reforme; în domeniile educație și sănătate, dar și de infrastructură.

Președintele chinez Xi Jinping a anunțat despre aceasta în timpul unei conferințe la Beijing, fiind catalogat ca un prim obiectiv realizat în contextul consemnării în acest a 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist chinez.

Potrivit presei chineze, au fost ridicați toți oamenii săraci din mediul rural – 832 de comitate, 128.000 de sate. Astfel, aproape 100 de milioane de oameni au trecut într-o altă categorie privind nivelul de trai. Acesta este un exemplu elocvent că dezvoltarea Chinei a intrat într-o nouă etapă, cea care îi va permite țării să cucerească noi culmi. Iar pentru aceasta Guvernul de la Beijing continuă să aplice politica de ajutorare a grupurilor sărace cu precizie, lansând campania de eradicare a sărăciei de cea mai mare amploare în istoria țării, cu accentul pus pe femei, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și cetățeni ai grupurilor minoritare care se aflau în sărăcie.Toate aceste în paralel cu acțiunile întreprinse în vederea depășirii situației complicate provocate de pandemia de COVID-19.

Evident, mulți se întreabă cum a fost posibil ca o țară în curs de dezvoltare, cu o populație de peste 1,4 miliarde, să obțină asemenea rezultate, să fie ridicate considerabil veniturile și nivelul de trai ale populației. Unele explicații au fost date de experți, care au descris pașii concreți întreprinși cu minuțiozitate. În primul rând, s-a acționat în baza condițiilor locale, reișind din situația cretată la nivel local, din problemele existente într-o regiune concretă. Nu mai puțin important a fost faptul că a existat un Fond Special al Guvernului pentru lupta împotriva sărăciei extreme, acesta fiind completat în cazuri speciale, când o cerea o anumită situație extremă. Evident, nu fiecare țară își poate permite acest lucru, dar autoritățile de la Beijing a considerat că sărăcia cu care se confruntă o parte din populație este un impediment serios în calea dezvoltării. Astfel, eradicarea sărăciei era sincronizată cu dezvoltarea infrastructurii, implementarea unor proiecte sociale și educaționale, căci eradicare sărăciei presupune, în primul rând – accesul la educație, la asigurare medicală, la loc de muncă și trai. Și pentru a nu doar declarații, s-a decis ca milioane de oameni să fie strămutați din locurile nefavorabile, cele fără acces la lumea civilizată. În acest sens, începând cu anul 2015 se implementează un proiect în vederea lichidării localităților aflate în sărăcie extremă și transferării locuitorilor lor în raioane dezvoltate. Acest proces este unul costisitor și de durată, dar au fost implicați și mulți voluntari, care au și fost menționați de președintele Xi Jimping.

Astfel, China a demonstrat întregii lumi că dacă a inițiat acest proces, a mers cu încredere spre îndeplinirea obiectivelor trasate. Cu atât mai mult cu cât nu este doar un rezultat în beneficiul Chinei, dar și la nivel global, dacă ținem cont că populația acestei țări constituie aproximativ 20% din cea a lumii, iar eradicarea sărăciei este un obiectiv al întregii lumi.

Or, China are ambiții serioase și pentru un alt eveniment, cel din anul 2049, când se vor împlini 100 de ani de la formarea Republicii Populare Chineze. Își propune să devină o țară socialistă modernă, prosperă în toate privințele, puternică, democratică, avansată din punct de vedere cultural și armonioasă.