economia Camera di Commercio e Industria di Moldova roPe 30 octombrie 2013, la CCI, companiile italiene, ITALMECCANICA, RES, RINCAR, RIEM, QUASAR, ANALISI ELETTRICHE,  au familiarizat întreprinzătorii autohtoni cu noi produse şi tehnologii . Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Camera de Comerţ Italo-Moldavă (ACIM), cu scopul de a facilita iniţierea relaţiilor de colaborare dintre mediile de afaceri din cele două state. În cadrul întrunirii, vicepreşedintele CCI a Moldovei, Vladimir Didilică a remarcat interesul întreprinzătorilor italieni faţă de Republica Moldova, precum şi parteneriatul eficient dintre CCI a Moldovei şi ACIM:… “La momentul actual, în ţara noastră sunt patru parcuri industriale, iar noile tehnologii propuse de companiile italiene reprezintă o oportunitate pentru modernizarea proceselor de producţie.”
Prezent la reuniune, Ambasadorul al Italiei în Moldova, ES Enrico Nunziata, i-a asigurat pe reprezentanţii mediului de afaceri de toată susţinerea sa: “Republica Moldova are nevoie de produse înalt tehnologizate. În contextul semnării Acordului de Comerţ Liber şi Comprehensiv cu UE, mărfurile moldoveneşti vor trebui să facă faţă concurenţei şi să corespundă standardelor de calitate” Eleonora Pripa, director al reprezentanţei ACIM, a prezentat grupul de oameni de afaceri din Italia, interesaţi de piaţa moldovenească. Potrivit datelor biroului Naţional de Statistică, volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu Italia, pentru 9 luni ale anului 2013, a înregistrat suma de 328 mil USD. Exportul de mărfuri realizat în perioada analizată a înregistrat suma de 112.1 mil USD, micşorându-se cu 22,7 % faţă de ianuarie – septembrie 2012. Italia deţine o pondere de 7,366 % în volumul total al exportului RM. Importul de mărfuri efectuat în perioada menţionată în Republica Moldova din Italia a însumat 215.9 mil USD şi a înregistrat o creștere de 1,8 % în raport cu 9 luni ale anului 2012, deținând o pondere de 6.14 % în volumul total al importului RM.
Conform informaţiei oficiale prezentate de Banca Naţională a Moldovei, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea 512 întreprinderi cu capital italian.