10982317_10204003933995155_6312354091991994290_nÎn Republica Moldova, fiecare al cincilea copil are cel puțin un părinte plecat peste hotare, iar 5 % dintre copii – pe ambii. Plecaţi în căutarea unei vieţi mai bune din punct de vedere material, mulţi părinţi nu mai au timp şi de nevoile emoţionale ale copiilor. Unii nu reuşesc să menţină relaţiile la distanţă, iar alţii nu ştiu cum să-şi gestioneze propriile emoţii.

Începând cu anul 2014 a intrat în vigoare legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Aceasta prevede că părinţii care decid să plece peste hotare pentru o perioadă mai mare de trei luni, trebuie să instituie tutela unui îngrijitor asupra copilului pe care-l lasă acasă. Însă, raportat la numărul părinților plecați, cei care instituie tutela continuă să fie destul puțini. Datele deținute de autorități arată că la finele anului 2014, în R.Moldova era înregistrat un total de 7159 cazuri de tutelă/curatelă. Părinții continuă să-şi lase copiii cu bunici, rude, vecini sau chiar singuri. Aceiaşi lege prevede și acțiunile autorităților în cazul identificării copiilor victime ale abuzului, neglijării sau exploatării. De cele mai multe ori, aceste prevederi sunt valabile doar pe hârtie. Unii profesori „nu bat alarma” atunci când știu copii care nu au maturi în preajmă pentru că nu le mai pare ceva ieșit din comun. Părinți refuză să anunțe autoritățile, de teama să nu fie decăzuți din drepturile părintești. Nici autoritățile nu se grăbesc să se implice.

Acest fapt vine din necunoașterea prevederilor legislative, spune Cezar Gavriliuc, directorul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC). „Autoritățile trebuie să informeze corect părinții în legătură cu obligațiile lor. Cu părere de rău, acțiunile multor primari sau directori de școală se limitează la amenințarea părinților cu anumite sancțiuni. Lipsește colaborarea și suportul. Cine dacă nu primarul sau directorul de școală știe mai bine situația din localitate, cine și unde pleacă la muncă și când. Îl putem sancționa pe părintele care, cu bună știință, își ignoră responsabilitățile de părinte și, ca urmare, pune în pericol viața și sănătatea copilului. Până atunci însă, mai este mult loc pentru activități de informare a părinților în legătură cu responsabilitățile lor, iar aceste activități sunt în sarcina autorităților”, explică directorul CIDDC. În procesul de încurajare a părinților și a îngrijitorilor să acţioneze în interesul copilului şi să nu neglijeze nevoile de bază ale celor mici, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu suportul Fondazione L’Albero della Vita, a elaborat şi publicat o serie de articole informative pentru părinţi şi îngrijitori.  Timp de circa 10 luni, aproape săptămânal, a fost publicat câte un articol atât în mediul online cât şi în presa scrisă. Acestea sunt destinate părinţilor, dar şi altor categorii de persoane care interacţionează cu copiii. Mesajele articolelor au fost elaborate în baza broşurilor elaborate de CIDDC, prin care s-a vizat oferirea de suport informaţional familiilor care se află în condiţii de separare. O parte dintre articole au vizat responsabilităţile părinţilor înainte de plecare şi aspecte de care ar trebui să ţină cont când se află la distanţă. Alte subiecte au vizat sarcinile autorităţilor şi cum ar putea să se implice primarul, asistentul social, cadre didactice în viaţa copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi. În alte articole accentul s-a pus pe nevoile copilului şi s-a oferit sfaturi practice pentru părinţii care întâmpină dificultăţi în procesul de educare a copiilor lor, aflaţi atât la distanţă, cât şi în preajmă.

Proiectul  “Family on the move: protecting transnational family rights in Europe – MOLDOVA”

a fost implimentat de Fondazione L’Albero della Vita ONLUS (http://www.alberodellavita.org), in parteneriat cu CRIC (www.childrights.md) in R.Moldova si „AssoMoldave”  (http://asomoldave.blogspot.it) in Italia.