În perioada 22 octombrie – 23 octombrie 2021 la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, au fost organizate ședințe de management și de lucru în cadrul proiectului transfrontalier „Rețele integrate de management a riscului de hazard/Integrated Networks for Hazard Risk Management (HAZARM)”, din cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova/Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova, Prioritate 4.2 – Suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență – 2014-2020/ Priority 4.2–Support to joint activities for the prevention of natural and man-made disasters as well as joint action during emergency situations – 2014-2020.

Întâlnirile au fost organizate la inițiativa liderului de proiect HAZARM, dna Alina Mihaela NICUȚĂ PRECUL, șef lucrări, dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, care face ca proiectul HAZARM să se desfășoare cu succes, fiind verificat și apreciat la toate nivelurile.

De la Universitatea Tehnică a Moldovei a participat conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, manager de proiect, decan FCGC, conf. univ., dr. Vasile GRAMA, cercetător științific în cadrul proiectului, însoțiți de conf. univ., cercetător Igor NICOARĂ, directorul Institutului de Geologie și Seismologie.

Ședințele de management și de lucru au fost axate pe corelarea datelor (hărți de inundații, hărți de alunecări de teren, realizarea ghidului etc.) din zona test orașul Ungheni, Republica Moldova cu zona test comuna Ungheni din România. S-a discutat despre modul de informare a beneficiarilor finali ai proiectului HAZARM – populația de pe ambele maluri ale Râului Prut din zonele de risc la inundații, la cutremur, la alunecări de teren, dar și despre recomandările care urmează a fi transmise administrațiilor și autorităților publice locale și centrale România-Republica Moldova.

Vizita la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași a inclus și o ședință importantă cu administrația Facultății Construcții și Instalații, în cadrul căreia dna decan, prof. univ., dr. hab. Dorina-Nicolina ISOPESCU, și dl Eduard ANTOHIE, director de Departament de Beton, Materiale, Tehnologie și Management, au apreciat inițiativa UTM privind cooperare în viitor în aspecte precum diploma dublă, doctorat prin cotutela, mobilități academice ERASMUS+KA1 etc.

Inițiativa comună a celor două universități ridică colaborarea dintre Facultatea Construcții și Instalații (TUIASI) și Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (UTM) la un nivel superior de recunoaștere a performantelor de calitate în activitatea de transfer de cunoștințe și tehnologie către noile generații de specialiști, misiunea principală a existentei și colaborării de prezent și viitor. Ca specialiști într-un domeniu vital pentru dezvoltare societății trebuie să recunoaștem că libera circulație a forței de muncă în spațiul european și nu numai, ne obliga să facem toate demersurile necesare pentru a asigura, în pregătirea prin programele de studii universitare, atingerea celor mai bune și așteptate rezultate în misiunea și obiectivele acestora și care trebuie armonizate cu oportunitățile de angajare a absolvenților pe piața muncii, potențialele dezvoltări în domeniul tehnologiei, cerințele angajatorilor, gama largă de aplicații în inginerie, oportunitățile de continuare a studiilor la nivel postuniversitar de către absolvenți, misiunea universității și, nu în ultimul rând, interesele studenților de la cele 2 universități prestigioase TUIAȘI-UTM, de pe ambele maluri ale Prutului.