În data de 25 martie 2021, facultățile Inginerie Economică și Business (FIEB) și Tehnologia Alimentelor (FTA), UTM au organizat o masa rotundă dedicată problemei fraudei alimentare.

Drept temei a servit necesitatea creării unui ecosistem ce ar include stakeholderi din diverse domenii – întreprinderi, agenții guvernamentale, instituții de învățământ pentru a iniția discuții, colaborări, parteneriate și a identifica soluții eficiente pentru a elimina infracțiunea alimentară în societate.

În calitate de speakeri s-au afirmat:

  • cadre didactice UTM: conf. univ., dr. Ala OBERȘT, Departamentul Economie și Management, și conf. univ., dr. Artur MACARI, șef Departament Tehnologia Produselor Alimentare;
  • reprezentantul operatorului din lanțul alimentar: Andrei IOVU, manager calitate, compania LACTALIS ALBA SRL;
  • reprezentanți ai autorităților de stat: Emilia GNATIUC, evaluator-șef extern, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), și Ana LAUR, inspector principal, Direcția Siguranța și Calitatea Produselor Alimentelor de origine nonanimală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Evenimentul a întrunit o prezență excepțională de circa 150 de persoane, 32 dintre care sunt cadre didactice în cadrul Departamentelor Tehnologia Produselor Alimentare (FTA), Economie și Management și Teoria Economică și Marketing din cadrul FIEB. De asemenea, au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri, studenți, ceea ce denotă un interes sporit pentru tematica elucidată.

Prezentările realizate au abordat diverse aspecte ale problemei examinate: esența și formele fraudei alimentare; impactul acesteia asupra calității produselor alimentare; metodologia de evaluare a riscurilor de frauda alimentară; implicarea autorităților în reducerea fraudei alimentare; analiza studiului de caz pe cele mai răsunătoare cazuri de fraudare a alimentelor în Republica Moldova, alte subiecte incluse în agendă.

Cu certitudine, cooperarea dintre cele două facultăți se va concretiza în multiple evenimente de acest gen, tematica abordată generând în continuare interesul cadrelor didactice și experților în domeniu, fiind foarte importantă și binevenită în formarea viitorilor specialiști formați la Universității Tehnice a Moldovei.