Pe 15 aprilie 2021, Facultatea Inginerie Economică și Business a organizat masa rotundă cu genericul „Marketingul digital în era tehnologiilor informaționale”, la care au fost invitați practicieni din domeniul marketingului.

Studenții și profesorii departamentelor Teorie economică și marketing (TEM) și Economie și management (EM) au avut astfel parte de experiența deosibită a unui dialog interesant și instructiv cu profesioniști din mediul de afaceri.

Audiența a fost salutată de către conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul Facultății Inginerie Economică și Business; conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN, șef Departament Teorie Economică și Marketing. Evenimentul a fost moderat de conf. univ., dr. Lilia CHIRIAC, șef program  Marketing şi logistică.

Studenții, dar și profesorii au fost onorați să cunoască viziunile în materie de e-marketing și crâmpeie din propria experiență de conexiune a acestui important domeniu economic cu tehnologiile informaționale moderne, în special pe dimensiunea online-ului, foarte actuală în condițiile de astăzi.

Speakerii Igor STRECHI – CTO & Founder PURPLE, Agenție de Digital Marketing, Aurelia BRADEŢCHI – consultant în marketing, Magenta Consulting, Ruxanda CAPMARI, director marketing, BC Moldova Agroindbank SA, au abordat în prezentările lor diverse aspecte ale marketingului digital, bazate pe experiențe autentice, precum: rețelele sociale sunt CV-ul meu, studiu de caz – calcul ROI, portretul utilizatorului de Internet din Republica Moldova, comunicarea de marketing pe platforme digitale. Au fost aduse exemple autentice şi rezultate notorii din activitatea Agenției de Digital Marketing PURPLE, companiei Magenta Consulting, BC Moldova Agroindbank SA.

Îmbucurător este și faptul că majoritatea speakerilor sunt absolvenți UTM, ceea ce denotă un nivel de pregătire demn de integrarea pe piaţa muncii, în cadrul unor instituții cu renume.

Organizarea evenimentelor pe diverse teme constituie un exemplu de bune practici a Departamentului Teorie Economică și Marketing al Facultății Inginerie Economică și Business cu mediul de afaceri, care deschide noi perspective de cooperare atât la nivel didactico-științific, cât și în procesul de instruire a studenților.