În semn de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile în calitate de co-investigator de țară, Fundația GLOBE pentru Cercetare și Educație (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research) a acordat „Certificatul de excelență în cercetarea interculturală” echipei Facultății Inginerie Economică și Business – conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan (coordonator),  conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament EM, și conf. univ. Iuliu ȚURCAN.

Obiectivul major al acestei cercetări rezidă în înțelegerea driverilor de schimbare a culturii, leadershipului, dezvoltarea încrederii la nivel mondial.

– Cercetările actuale nu pot fi concepute fără o abordare interdisciplinară,  fără o colaborare internațională cu parteneri din diverse domenii, inclusiv din străinătate. Aceasta aduce o plus valoare incontestabilă rezultatelor obținute. Facultatea Inginerie Economică și Business îsi propune ca scop dezvoltarea unor asemenea parteneriate  cu organizații de notorietate mondială, inclusiv cu Fundația GLOBE, cu care anterior a semnat un Acord de colaborare, a specificat decanul FIE, conf. univ., dr. Rafael CILOCI.

Colaborarea FIEB cu Fundația GLOBE se axează în special pe domeniul leadershipului la nivel global. Având modelul GLOBE de colectare a datelor din peste 160 de țări, cercetări care impresionează prin amploarea și complexitatea lor, FIEB se concentrează în special pe specificul culturii organizaționale, leadershipul în R. Moldova, trendurile atestate la nivel mondial. Echipa de investigație din cadrul FIEB consideră că parteneriatul cu GLOBE reprezintă o oportunitate excelentă de colaborare cu distinși savanți din diverse țări și, ulterior, dezvoltarea unor noi proiecte internaționale de cercetare.