Activitatea de cooperare internațională se află în centrul atenției la Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei. În această ordine de idei se înscrie perfect vizita unui bun prieten al UTM, profesorului american, dr. Valerie MOCK.

Programul Fulbright creează oportunități pentru a invita specialiști din SUA ce ar asigura un transfer de know how și dezvoltare a competențelor necesare unui management universitar performant. În acest sens poate fi evidențiat proiectul „Increasing interactions of FIEB and US Counterparts”, realizat cu suportul dnei dr. Valerie MOCK.

Domnia sa este expert în domeniul educațional, având o vastă experiență în managementul universitar, dar și în sectorul real, fiind manager la compania IBM.

În condițiile situației pandemice complicate, d-sa a găsit posibilitatea de a fi alături de UTM pentru a interacționa cu studenții și cadrele didactice de la FIEB, pe baza unui set bine conturat de obiective și sarcini, între care:

  • Dezvoltarea activității de internaționalizare la FIEB, în special prin stabilirea și dezvoltarea unor parteneriate cu universitățile Western Washington University și Suffolk Univeristy (SUA), ceea ce ar permite lansarea unor proiecte comune, asigurarea schimbului academic și a studenților.
  • Organizarea unor seminare pentru cadrele didactice privind metodele noi de predare, educația digitală, fapt ce e deosebit de important în condițiile actuale.
  • Predarea unor lecții la ciclurile pentru licență și master pentru studenții FIEB.

Cu siguranță, activitățile care urmează a fi lansate în curând vor aduce beneficii majore procesului educațional și de cercetare la Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei. Acest fapt se datorează în mare măsură și partenerilor internaționali, unul dintre care este distinsa doamnă, prof., dr. Valerie MOCK!