La 25 de ani de la  adoptarea Declarației de la Beijing și Platformei de Acțiune, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), în parteneriat cu Guvernele Franței și al Mexicului, convoacă o reuniune globală – Forumul Generației Egalității (Generation Equality Forum) – pentru a evalua progresul și determina acțiuni concrete de susținere și promovare a egalității de gen până în 2030. Acesta va fi lansat în orașul Mexico, în perioada 29-31 martie 2021 și va culmina la Paris, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2021. Forumul pentru Generația Egalității are ca scop să consolideze puterea și vocea mișcărilor feministe, a tinerilor, precum și să fortifice angajamentele și acțiunile diferitor actori cum ar fi reprezentanții și reprezentantele de nivel înalt ai/ale statelor membre ONU, a sectorului privat și ai organizațiilor internaționale. Evenimentul are trei obiective importante: lansarea activității Coalițiilor de Acțiune în șase domenii prioritare; Dezvoltarea unei strategii feministe multilaterale pentru a promova și accelera atingerea egalității în anii următori; Formarea unei alianțe de țări care vor promova politici pentru atingerea egalității de gen. Importanța și necesitatea Forumului a fost urgentată pe fundalul avansării pandemiei. Discriminarea de gen, cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor și consecințe negative disproporționate la nivel economic pentru acestea, s-au intensificat. Ceea ce demonstrează importanța implicării mai multor voci în combaterea acestor fenomene și în a conlucra pentru crearea unui viitor în care fetele și femeile se simt în siguranță și pot adopta poziții de lidere. Pentru a contribui la atingerea rezultatelor acestei mișcări globale, factori de decizie, membre și membri ai societății civile, activiste și activiști, organizații de tineret, reprezentanți/te ai/ale sectorului privat sunt invitați să participe activ în cadrul Forumului din 29-31 Martie, precum și să devină membru/ă a unei sau mai multe Coaliții de Acțiune, prin asumarea unor angajamente concrete de promovare a egalității de gen. 

Persoanele care decid să se implice și să se angajeze în avansarea egalității de gen (Commitment makers) vor avea oportunitatea să: 

·       Coopereze cu un grup de actori și factori decizionali care și-au luat angajamentul să se dedice unei schimbări practice cât mai eficiente și cât mai rapide în avansarea egalității de gen și a drepturilor fetelor și femeilor.  

·       Influențeze și alți factori pentru a avansa această schimbare, în parteneriat cu guverne, organizații filantropice, organizații care activează în domeniul drepturilor femeilor, organizații internaționale și sectorul privat. 

·       Participe la cele mai importante evenimente organizate în cadrul Forumului pentru Generația Egalității, a, să amplifice rolul Commitment Maker-ului și să contribuie la accelerarea rezultatelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

·       Să învețe despre practicile eficiente de a avansa schimbarea în domeniul egalității de gen și a drepturilor femeilor și fetelor prin prisma materialelor educaționale disponibile în cadrul campaniei #GenerationEquality. 

·       Să fie recunoscut/ă la nivel global drept o  persoană care se angajează în avansarea egalității de gen.

Mai multe despre posibilitatea de înregistrare și participare la Forumul pentru Generația Egalității, aflați aici. Despre Coalițiile de Acțiune, ce presupune calitatea de membruă (commitment maker) și care este procedura de înregistrate, puteți afla aici.