Decanul nou ales al Facultății Textile și Poligrafie (FTP), conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU, însoțit de conf. univ., dr. Marcela IROVAN, șef Departament Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, au avut, pe 12 martie 2021, prilejul unei întrevederi de lucru cu președinta Asociației Patronale din Industria Ușoară din RM (APIUS), Silvia LAZU, împreună cu care au abordat aspecte importante privind colaborarea dintre FTP-UTM și APIUS.

Subiectele abordate au vizat, în special, dezvoltarea curriculumului pentru programele de studii asigurate de facultate, implementarea tehnologiilor moderne în ramură, inițierea unor activități comune, inclusiv a unor sesiuni de formare, pentru sporirea vizibilității și creșterea calității instruirii viitorilor specialiști formați la FTP-UTM.

Decanul FTP, Sergiu TRONCIU, a exprimat profunde  mulțumiri dnei președinte a APIUS, Silvia LAZU, pentru deschiderea și susținerea permanentă acordată, subliniind contribuția substanțială a APIUS, în calitatea sa de partener strategic de dezvoltare a FTP, în valorificarea potențialului didactic și academic al Facultății Textile și Poligrafie a Universității Tehnice a Moldovei.