Studenții Facultății Textile și Poligrafie au fost familiarizați cu obiectivele Proiectului Transfrontalier România – Republica Moldova „Educație antreprenorială colaborativă” și beneficiile de care vor dispune participând la activitățile prevăzute în proiect.

Proiectul se derulează în perioada septembrie 2020 – martie 2022 și are ca obiectiv principal consolidarea cooperării transfrontaliere dinte mediul academic și cel economic pentru a oferi studenților educație la cele mai înalte standarde în domeniul antreprenoriatului.

Decanul Facultății Textile și Poligrafie, conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU, a salutat audiența largă a participanților la proiect, între care 104 studenți ai FTP, 16 cadre didactice și mai mulți parteneri ai proiectului, între care Ana SOCHIRCĂ (ODIMM – liderul proiectului), prof. univ., dr. ing. Andrei BERTEA, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, precum și membrii echipei de proiect din partea UTM – conf. univ., dr. Valentina BULGARU, prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA, conf. univ., dr. Angela GHELBET, conf. univ. dr. Angela SCRIPCENCO, Olga COLESNICOVA, business-trainer, director OKTrainings SRL.

În prezentarea proiectului s-a pus un accent deosebit pe necesitatea formării competențelor antreprenoriale viitorilor specialiști din domeniul industriei ușoare. Au fost elucidate etapele desfășurării proiectului și rezultate scontate, studenții fiind îndemnați să se implice activ în  activitățile proiectului pentru a beneficia de oportunitatea de a obține cunoștințe și abilități antreprenoriale.

Totodată, a fost dat startul primei etape – Chestionarea studenților.