Vineri 9 iulie, Universitatea Tehnică a Moldovei i-a omagiat, într-un cadru de zile mari,  pe cei mai buni absolvenți ai săi – 10 șefi de promoție ai anului 2021.

Devenită deja tradițională, cea de-a VI-ea ediție a festivității s-a desfășurat  într-o ambianță caldă și destinsă, în jurul unei mese pline cu dulciuri, în biroul rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care, însoțit de  prorectorii Dinu ȚURCANU și conf. univ., dr. Vladislav RESITCA, i-a întâmpinat pe tineri cu o masă plină de dulciuri și un cordial mesaj de felicitare:

  • A absolvi o facultate inginerească cu o medie înaltă nu este un lucru simplu, iar a fi șef de promoție este cu atât mai lăudabil. Vă felicit! UTM își respectă și prețuiește reprezentanții remarcabili, iar voi ați dovedit că sunteți cei mai buni, iar de acum înainte veți fi ambasadorii UTM oriunde veți ajunge în lume, a menționat rectorul Viorel BOSTAN.

Sărbătoriții zilei au fost invitați la un dialog despre realizări, planuri și perspective, în cadrul căruia ei și-au împărtășit impresiile și visele, subliniind importanta ingineriei și a studiilor la UTM și declarându-se mândri că sunt absolvenți ai acestei prestigioase universități, unde preferă să-și facă și studiile de master.

Vasile GOLOVATIC, grupa academică EE-171, absolvent al programului de studii „Electroenergetică”, cu media generală de licență 9,20, a adus cuvinte de mulțumire în adresa profesorilor, administrației Universității și colegilor pentru susținere, apreciind înalt calitatea studiilor la Facultatea Energetica și Inginerie Electrică.

Maria CERNEI, absolventă a programului de studii „Reţele şi software de telecomunicații”, gr. RST-171, Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM(media generală 9,65), a menționat cu mândrie că își va continua studiile la Masterat în cadrul UTM. Maria și-a împărtășit experiența de studenție, a subliniat importanța inginerilor pe piața muncii și a exprimat sincere mulțumiri cadrelor didactice de la FET pentru dedicație și modelul de a învăța, persevera și a fi Om la locul lui. Dânsa a adresat un mesaj motivațional și tinerilor care vin după ea, îndemnându-i ca în topul preferințelor lor să fie  UTM cea mai de TOP Universitate din Republica Moldova – Universitatea Tehnică a Moldovei! A declarat cu mândrie că dacă s-ar întoarce în prima zi de admitere, ar depune actele doar la UTM și doar la aceeași facultate – Electronică și Telecomunicații, deoarece încă din perioada studiilor la liceu și-a dorit foarte mult să devină INGINER, pentru că Inginerii creează Viitorul!

Eugenia TUTUNARU (media generală de licenţă – 9,84), absolventa a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, programul de studii „Managementul Informaţiei”,  gr. MI-181, a declarat că își dorește să  mențină cadența excelenței la studii și în continuare, urmând ciclul II – Masteratul. De altfel, este conștientă de faptul că de aceeași sârguință și dedicație va avea nevoie și în cucerirea multor altor piste în viață, iar ea a dat deja dovadă că are puterea, entuziasmul și abnegația necesară. Tânăra Ingineră a exprimat profunde sentimente de gratitudine UTM pentru pregătirea profesională, menţionând cu mândrie transformările şi modernizările din ultima perioadă, toate orientate spre confortul studenţilor – săli de curs, amfiteatre universitare, cămine renovate, laboratoare moderne, întreg teritoriul frumos amenajat, cu drumuri de acces asfaltate, trotuare proaspăt pavate, iar în inima campusului – o bijuterie arhitecturală unicat – Parcul muzeu al tehnicii în aer liber al UTM!

DULGHERU Maria-Magdalena (media generală – 9,83), absolventă a programului de studii „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, gr. TMAP-171, Facultatea Tehnologia Alimentelor, s-a declarat recunoscătoare pentru onoarea acordată, menționând că nu se grăbește să se despartă de Alma Mater. Având deja un job cu mari perspective, își va continua paralel studiile la ciclul doi de studii universitare.

Mircea ZUBCU, a absolvit specialitatea „Design industrial”, gr. DI-171, cu media generală – 9,84, fiind declarat „starul facultății FIMIT – Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” după câștigarea Bursei Prezidențiale pentru a.u. 2020-2021. A participat la diverse proiecte și concursuri, pentru care, precum spune, este important să creezi mereu ceva nou. Iar în materie de creație el e primul! A proiectat un foișor în orășelul studențesc, a câștigat un concurs de invenții, iar  în ultimul an de studii a devenit colaborator al UTM. Mircea vorbește cu mândrie despre specialitatea sa: „Design industrial” ține de crearea de forme – de la un simplu nasture până la nave cosmice. E formidabil să lucrezi și să creezi în cadrul unor echipe de ingineri, a căror pasiune comună este creația inginerească!

Cuvinte de profundă gratitudine și considerație pentru Alma Mater au exprimat și ceilalți sărbătoriți, care completează Lista celor 10 șefi de promoție ai anului 2021:

Greta OMBUN, gr. DIN-171, programul de studii „Design interior”, Facultatea Urbanism și Arhitectură, media generală – 9,71;

Ana MÎNĂSCURTĂ, gr. ARH-152, programul de studii „Arhitectură”, Facultatea Urbanism și Arhitectură, media generală – 9,67;

Ivan ENACHI, gr. DP-1707, programul de studii „Drept”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, media generală – 9,74;

Ana PEGZA, gr. C-181, programul de studii „Contabilitate”, Facultatea Inginerie economică și Business, media generală – 10,00;

Valentina FRUNZE, gr. TDCT-171, programul de studii „Tehnologia şi designul confecţiilor textile”, Facultatea Textile și Poligrafie, media generală – 9,67.

În semn de prețuire a excelenței la studii și în activitatea extracurriculară, șefii de promoție au primit în dar din partea administrației UTM, o diplomă de gratitudine, un tricou personalizat #UTMist, dar şi câte un premiu bănesc de 3 mii de lei, iar în toamnă vor primi și câte un laptop – cu titlu gratuit pe parcursul studiilor de master și cu transmitere în posesie personală la finele acestora, dacă îşi vor continua studiile la UTM.

Photo Credit: Dorian Saranciuc