23 martie, s. Șestaci, r-nul Șoldănești. A avut loc recepția finală la finalizarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică a grădiniței de copii ,,Scufița Roșie”, din satul Șestaci, raionul Șoldănești.

Contractul de grant a fost semnat în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

În cadrul proiectului s-au implementat următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de  483 m2;

–         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 97 m2;

–         Izolarea termică a tavanului cu suprafața de 600 m2;

–         Eficientizarea sistemului de iluminat interior.

La fel, au fost efectuate măsuri de renovare a clădirii și instalarea cazanelor pe biomasă și a colectoarelor solare.

Valoarea totală a grantului constituie 3 215 953,83 lei.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.