Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în calitate de membru al Consorțiului Agricultură Organică și Vitivinicol, invită Asociațiile de Business din Republica Moldova să aplice la concursurile de granturi lansate de către proiectul EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC). 

Reprezentații Asociațiilor de Business din sectorul agriculturii organice, sunt invitați la 7 aprilie 2021, ora 10:00, la sesiunea de informare la care vor fi oferite detalii despre proiect. Iar reprezentanții Asociațiilor de Business din sectorul vitivinicol, sunt așteptați în aceeași zi, la ora 15:00 la sesiunea de informare. În cadrul evenimentului, participanții vor avea posibilitatea să stabilească relații de colaborare cu partenerii din UE și să-și prezinte propriile inițiative.

Pentru înregistrări, accesați link-ul: https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdOioqD0qEtDCQ3n7VxELZ-zoJeSVnqQI.

Scopul proiectului: Proiectul are ca scop de a sprijini dezvoltarea economică durabilă și crearea de locuri de muncă în țările Parteneriatului Estic, ajutând IMM-urile să crească – în special prin:

-       promovarea comerțului;
-       încurajarea investițiilor interne;
-       încurajarea legăturilor comerciale cu companiile din UE.

Asistența oferită: Proiectul va acorda Asociațiilor de Business din țările Parteneriatului Estic și din statele membre ale UE, 12 de granturi pentru sectorul agriculturii organice și 11 granturi pentru sectorul vitivinicol, pentru organizarea unui șir de activități care vor include:

 • Twinning – stabilirea de legături directe între Asociațiilor de susținere a afacerilor (BSO) din statele membre ale UE și țările din Parteneriatul estic pentru a permite schimbul de cunoștințe specifice și cele mai bune practici, cu ajutorul facilitatorilor și experților.
 • B2B – întâlniri bilaterale.
 • Vizite de studiu.

Orice subvenție solicitată în cadrul acestei cereri de propuneri trebuie să se încadreze în sumă maximă de 60.000,00 EUR. Cofinanțarea EUROCHAMBRES va reprezenta 95% din bugetul real final. Restul de 5% trebuie să fie cofinanțat de solicitanți prin resurse proprii.

Cine poate participa? Beneficiarii finali sunt IMM-urile cu potențial de internaționalizare și BSO-urile care au nevoie de sprijin pentru a crea servicii noi / inovatoare pentru membrii lor.

Sunt susținute parteneriate după cum urmează:

 • Asociațiile de susținere a afacerilor (BSO-urile) dintr-o țară UE și din Republica Moldova, trebuie să prezente o propunere comună de proiect (în acest caz, solicitantul principal este BSO al UE), participând la apelurile de proiecte https://connectingcompanies.eu/index.php/calls/.
 • Parteneriatul BSO trebuie să fie compus dintr-un număr echilibrat de parteneri: jumătate din Republica Moldova și alte țări din Parteneriatul Estic (în cazul unui parteneriat mai mare de 2 țări), iar cealaltă jumătate din statele membre ale UE.
 • În consecință, un parteneriat BSO ar trebui să fie compus din cel puțin un solicitant principal al UE și un co-solicitant din Republica Moldova sau dintr-un număr egal de BSOs UE și Parteneriatul Estic.
 • Același BSO poate aplica pentru a primi grant pentru maximum 2 acțiuni propuneri separate care trebuie depuse pentru fiecare acțiune separat. Aceste două propuneri/aplicări pot fi depuse pentru activități diferite (de ex. o vizită de studiu și un twinning în același sector).

Eligibilitatea solicitanților (solicitant și co-solicitant)

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal trebuie să fie:

 • o persoană juridică privată sau publică;
 • o entitate non-profit;
 • stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene;
 • stabilit în Republica Moldova (alte țări din Parteneriatul Estic).

 Apelul este deschis pentru organizațiile de asistență pentru afaceri care includ:

-        Asociații de afaceri;
-        Camere de Comerț;
-        Federațiile angajatorilor;
-        Asociațiile de femei;
-        Federațiile sectoriale;
-        Agenții de dezvoltare economică locală și regională, etc.

Perioada de implementare a acțiunilor: Perioada pentru implementarea acțiunilor este de la 1 iulie 2021 la 15 iunie 2022. Cu toate acestea, având în vedere impactul potențial pe care pandemia COVID-19 l-ar putea avea asupra implementării acțiunii, sub rezerva aprobării prealabile a CE, termenul poate fi prelungit.

Informații suplimentare: Toate organizațiile interesate pot găsi apelul, formularul de aplicare electronică și întrebările frecvente (FAQ) publicate împreună cu toate documentele care trebuie furnizate pentru acest apel pe site-ul web al proiectului. https://connectingcompanies.eu/index.php/calls/

De asemenea, poate fi contactată echipa EUROCHAMBRES de asistență tehnică prin intermediul formularului de asistență online din paginile de trimitere electronică.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru finanțare: VINERI, 30 APRILIE 2021, ora 18:00.  

CALENDAR INDICATIV Al Activităților Următoare DATA
Apel informativ repetat 7 aprilie Martie 2021
Termen pentru solicitarea oricăror clarificări de la EUROCHAMBRES 9 aprilie 2021
Ultima dată la care pot fi emise clarificările EUROCHAMBRES 19 aprilie 2021
Termenul limită pentru depunerea cererilor complete 30 aprilie 2021

17:00, ora Bruxelles-ului

Informații cu privire la evaluarea cererilor complete oferite solicitanților (Pasul 2, etapa 4) Până la 31 mai 2021
Notificarea atribuirii (Pasul 3) 11 iunie  2021
Semnarea contractului A doua parte a lunii iunie 2021

 

Linkuri utile:

-        Ghidul aplicantului https://connectingcompanies.eu/wp-content/uploads/2021/03/Call_for_proposals.pdf
-        Orientare practică a UE aplicabilă subvențiilor https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
-        Managementul ciclului de proiect: Instrucțiuni http://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en
-        Implementarea contractelor de subvenționare: Ghidul utilizatorilor http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=19&locale=en
-        Set de instrumente financiare http://ec.europa.eu/europeaid/funding/procedures-beneficiary-countries-and-partners/financial-managementtoolkit_en

 Pentru detalii email: diana.russu@chamber.md tel:. (+373) 69 581 031, (+373) 78 783 002