La ședința Guvernului de astăzi a fost aprobat Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, potrivit căruia cetățenii din diasporă sunt încurajați să susțină dezvoltarea localităților de origine.

Finanțarea proiectelor din cadrul programului se va efectua în baza parteneriatului „1+3”, aportul financiar al diasporei va fi suplinit de către Guvern în comun cu autoritățile publice locale, partenerii de dezvoltare/donatorii.

În cadrul programului sunt eligibile pentru finanţare activități care țin de următoarele domenii, precum infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură); protecția mediului înconjurător (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor); economic (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii); eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri); educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how); protecție socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, etc.).

Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” este prevăzut pentru perioada 2019-2025, începând cu 01 ianuarie 2019 și are drept scop valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei pentru dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.