Realitatea din Republica Moldova impune dezvoltarea capacităților instituţiilor naționale în oferirea serviciilor calitative de asistenţă cetăţenilor, pentru a stabili prosperitate economică şi socială în ţara noastră.

Respectiv, au fost lansate mai multe programe și proiecte de modernizare şi dezvoltare a Moldovei, întru asigurarea comodităţii cetăţenilor în relaţiile lor curente cu instituţiile de stat. Pentru a susţine iniţiativele de dezvoltare, instituțiile publice, organizațiile non-guvernamentale și companiile private au pus în aplicare aceste proiecte de modernizare, utilizînd sisteme avansate de interacţiune şi comunicare a populaţiei cu organele de stat.Una dintre instituţiile promotoare a integrării soluţiilor IT în activitatea agenţilor pieţii este Î.S. „Fiscservinform”, care a fost desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat (SFS). În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 întreprinderea a fost abilitată cu sarcina de a cristaliza Sistemul informaţional fiscal şi de a-l integra în infrastructura guvernării electronice din Moldova.

Asistenţa contribuabililor a fost factorul primordial în evoluţia integrării tehnologiilor informaţionale în activitatea SFS. Reieşind din acestea, în prezent contribuabililor le este disponibil un ghişeu unic – servicii.fisc.md, prin intermediul căruia utilizatorii beneficiază astăzi de peste 21 servicii, ce le permit efectuarea non-stop a diverselor operaţiuni privind interacţiunea lor cu organul fiscal, aflîndu-se acasă, la birou sau peste hotare.

Accesînd serviciile dezvoltate de întreprindere şi prestate de autoritatea fiscală, persoanele fizice sau juridice au posibilitatea de a raporta on-line către SFS (prin SIA „Declaraţie electronică”), dar şi de a vizualiza, calcula, achita impozitul pe bunurile imobiliare (utilizând SIA „Cadastru Fiscal”), de a crea şi transmite electronic facturile şi facturile fiscale (SIA „e-Factura”), pot vizualiza pe subdiviziuni şi clasificaţii bugetare obligaţiile faţă de Bugetul Public Naţional (SIA „Contul curent al contribuabilului”) sau recepţiona pe adresa electronică copia deciziei privind suspendarea contului bancar (SIA „Crearea şi circulaţia documentelor electronice”), persoanele fizice au oportunitatea de a vizualiza on-line sumele achitate în avans pentru impozitul pe venit. Adiţional, deja este disponibilă procedura de înregistrare on-line a subdiviziunilor agenţiilor economici, prin intermediul sistemului „e-Cerere”.

Concomitent, avînd experienţă şi o echipă de profesionişti, Î.S. „Fiscservinform” prestează autorităţilor publice servicii de Call-centru pentru o deservire calitativă a populaţiei, atît la nivel de prestare a serviciilor, cît şi prin oferirea operativă a informaţiilor necesare.

Toate aceste servicii vizează eficientizarea procesului de interacţiune şi comunicare a contribuabililor cu SFS şi alte instituţii publice, utilizînd eficient şi spre binele cetăţeanului tehnologiile info-comunicaţionale.

Astfel, considerăm că modernizarea, servicii de calitate şi competenţa vor accelera parcursul Republicii Moldova în direcţia alinierii la standardele şi bunele practici a ţărilor avansate. În acest context, Î.S. „Fiscservinform” este deschisă unor noi colaborări cu organizaţii şi specialişti din domeniul tehnologiilor info-comunicaţionale pentru a grăbi digitizarea sectorului public a ţării noastre şi a asigura cetăţenilor un nivel de deservire publică mai bun.

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile Î.S. „Fiscservinform”, contactaţi Centrul de Apel al întreprinderii la numărul de telefon (+373) 822 222 sau ne puteţi scrie pe adresa electronică fiscservinform@fsi.fisc.md.