Astăzi, 3 noiembrie 2021, în cea mai modernă și tehnologizată sală a Universității Tehnice a Moldovei – Amfiteatrul AMDARIS din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, și-a lansat lucrările Conferinței Internaționale „Nanotechnologies and Biomedical Engineering” – ICNBME 2021, organizată de Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Ajuns la a V-a ediție, ICNBME 2021 s-a dovedit a fi evenimentul științific multidisciplinar cu cel mai mare impact internațional de până acum. Participanții la conferință – cca 200 de savanți, inginerii, experți internaționali cu renume din peste 20 de ţări – Germania, Japonia, China, Australia, SUA și multe alte țări din vestul și estul Europei, care se ocupă de cercetarea fundamentală și aplicată în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, au înregistrat spre prezentare peste 100 de rapoarte prin care își propun să elucideze cele  mai recente rezultate teoretice și aplicații practice, impulsionând astfel schimbul de informaţii și experiență, inițierea a noi proiecte de cercetare în nanotehnologii şi inginerie biomedicală. Dincolo de faptul că este unica conferință organizată în Republica Moldova, ale cărei lucrări se regăsesc în cea mai mare bază de date bibliografică şi scientometrică din lume – SCOPUS, înregistrând astfel o vizibilitate extinsă la nivel global a rezultatelor științifice raportate, ediția din anul curent a ICNBME se face remarcată și prin celebrarea unuia dintre întemeietorii și co-organizatorii săi – prof. univ., dr. în științe fizico-matematice, Victor ȘONTEA, care de curând și-a marcat a 70-a aniversare.  Aflat în prezidiul conferinței, alături de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,  profesorul omagiat  Victor ȘONTEA  a devenit sufletul evenimentului, fiindu-i dedicată în exclusivitate întreaga sesiune inaugurală a conferinței.

În cuvântul său inaugural, acad. Ion TIGHINEANU s-a declarat onorat să deschidă ediția curentă a Conferinței, care are în spate 10 ani de experiență. „Prima ediție a Conferinței a fost lansată În 2011 – o perioadă foarte dinamică, când Republica Moldova a reușit să se asocieze la cel de-al VII-lea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al Uniunii Europene. Iar acum o săptămână, Prim-Ministrul RM a semnat Acordul de Asociere al Republicii Moldova la Programul ,,Orizont Europa”, a subliniat președintele AȘM. D-sa a salutat cercetătorii din toate colțurile lumii care au participat în cadrul edițiilor precedente, dar pe cei care participă pentru prima data online, exprimând speranța că pandemia va ceda și edițiile ulterioare ale conferinței se vor desfășura cu prezență fizică.

În contextul aniversării prof. Victor ȘONTEA, acad. Ion TIGHINEANU a remarcat că în 2011, când a fost dat startul primei ediții a Conferinței, prof. Victor ȘONTEA își sărbătorea cea de-a 60-a aniversare. Acum, la a 5-a ediție, este la a 70-a aniversare de la naștere. Făcând o retrospectivă, d-sa a menționat că în 2011 au fost precondiții foarte bune pentru a iniția o conferință internațională multidisciplinară, la intersecția nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale. Au fost timpuri foarte bune pentru a începe cercetarea la intersecția acestor două discipline. Experiența a fost una de succes, s-au reușit multe, inclusiv publicarea lucrărilor științifice în reviste internaționale și câștigarea diverselor granturi. Toate acestea au fot posibile cu implicarea directă a prof. Victor ȘONTEA. Pentru rezultate valoroase obținute în cercetare, activitate științifico-managerială și cu prilejul aniversar, Prezidiul AȘM l-a onorat pe omagiat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Gazda evenimentului, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și-a exprimat plăcerea pentru faptul că această conferință este considerată cartea de vizită a domeniului de cercetare în electronică, nanotehnologii, informatică și biomedicină. „Chiar dacă, din cauza pandemiei, conferința se desfășoară astăzi online, avem speranța că fructuoasa colaborare care a început cu mulți ani în urmă va continua și în viitor”, a declarat rectorul UTM, exprimând certitudinea că ICNBME va contribui în continuare la dezvoltarea nanotehnologiilor, nanomaterialelor și ingineriei biomedicale, domenii extrem de importante pentru dezvoltarea omenirii. „Suntem foarte bucuroși că putem contribui pe cât de mult posibil la dezvoltarea acestui sector al cercetării umane”, a subliniat rectorul Viorel BOSTAN,  convins că UTM va oferi și în continuare suportul necesar pentru cercetarea în acest domeniu. Iar pentru activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior ingineresc, dezvoltarea la UTM a domeniului ingineriei biomedicale, ridicând-o la nivel de știință multidisciplinară indispensabilă și integrând-o pregnant în sectorul serviciilor medicale moderne, i-a înmânat prof. Victor ȘONTEA o Diplomă de gratitudine.

Un mesaj de salut a transmis online și secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Zinaida BEZVERHNI, specificând că în 2005, grație eforturilor semnificative ale UTM și Ministerului Sănătății, profesia de inginer al sistemelor biomedicale a fost introdusă în Nomenclator și înregistrată ca specialitate medicală în Republica Moldova. Din 2010 a început pregătirea specialiștilor prin intermediul programelor de masterat în domeniul ingineriei biomedicale, până acum fiind instruiți aproximativ 150 bioingineri, 54 dintre ei activând în sistemul medical al Republicii Moldova. Subliniind că necesitatea acestei specialități rămâne a fi una foarte importantă, actualmente fiind nevoie de aproximativ 250 de specialiști în domeniu, d-sa a afirmat că noul Guvern are un plan foarte ambițios de a moderniza sistemul medical, iar modernizarea acestuia nu este posibilă fără tehnologii moderne, motiv pentru care se contează foarte mult pe suportul UTM în pregătirea specialiștilor. Dna BEZVERHNI i-a mulțumit prof. Victor ȘONTEA pentru contribuția la geneza ingineriei biomedicale în țara noastră, el fiind considerat tatăl tuturor inginerilor care lucrează în sistemul medical și a transmis Diploma de gratitudine a Ministerul Sănătății al RM semnată de ministrul Ana NEMERENCO.

Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, conf. univ., dr. Andrei CHICIUC, a declarat că plăcerea de a participa la conferință este una dublă: pentru că a venit la Alma Mater și este alături de persoanele care au contribuit la formarea sa, în special, prof. Șontea, pe care îl consideră un model în toate. Subliniind relevanța reuniunii, președintele ANACEC a spus că aceasta rămâne a fi una de reper pentru conferințele științifice internaționale cu subiecte moderne, de interes, iar problemele abordate atrag atenția nu doar asupra domeniilor de cercetare moderne, ci trasează cumva viitorul bazat pe nanotehnologii și bioinginerie. În semn de înaltă apreciere a activității științifico-didactice prodigioase, contribuția la promovarea culturii calității în educație și cercetare, lansarea domeniului ingineriei biomedicale în sistemul de cercetare-inovare din Republica Moldova și cu ocazia aniversării a 70 de ani de la naștere ANACEC i-a oferit prof. Victor ȘONTEA  o Diplomă de recunoștință.

Un mesaj de felicitare a adresat din Germania prof. Vladimir FOMIN, membru de onoare al AȘM. „Este o mare plăcere pentru mine să-l felicit astăzi pe bunul și vechiul meu prieten, un om de știință, genial aș spune, al Republicii Moldova, cu ocazia aniversării a 70-a. Cred că activitatea fructuoasă pe parcursul mai multor decenii l-a adus la acest apogeu și eu îi urez multă sănătate și să-și continue activitatea științifică remarcabilă, dar și activitatea managerială și organizatorică de excepție, care s-au conturat în desfășurarea celor cinci ediții ale conferinței și care, negreșit, vor avea un ecou pentru dezvolatrea științei și, desigur, a Republicii Moldova.

Pentru contribuție semnificativă în domeniul cercetării, perseverența, optimismul și dăruirea cu care altoiește noi generații, pentru profesionalism, susținere necondiționată și încurajări, Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt” l-a decorat pe prof. Victor ȘONTEA cu Ordinul „Insigna de Aur Ștefan cel Mare și Sfânt”.

„Pentru noi este o onoare să decorăm, în această zi semnificativă, un model de om precum este domnul profesor Victor ȘONTEA, care este, de departe, unul dintre cei mai buni specialiști în domeniile Microelectronică, Nanoelectronică, Ingineria sistemelor microelectronice etc.”, a declarat președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei BATEREANU.

Mesaje de felicitare au adresat și colegii, discipolii omagiatului. Prof. Victor ȘONTEA a ținut să mulțumească colegilor de la FCIM, care au contribuit la organizarea acestei ediții a Conferinței, mulțumiri speciale adresând celor care i-au fost și îi sunt alături în momente mai grele din viață.

Evenimentul și-a continuat lucrările cu prezentarea rapoartelor în plen. Pe parcursul celor trei zile de lucru, participanții la Conferință vor aborda subiecte actuale din domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, inclusiv: Nanotehnologii și nanomateriale,  Dispozitive medicale, Biomateriale pentru aplicații medicale, Instrumentație biomedicală, Prelucrarea semnalelor biomedicale, Imagistica medicală și procesarea imaginilor, Fizică medicală și biofizică, Inginerie moleculară, celulară și tisulară, Inginerie clinică, managementul și evaluarea tehnologiilor medicale, Bioinformatica, e-sănătate și telemedicină, Educație în inginerie biomedicală, Inovare, dezvoltare și cercetare interdisciplinară, Siguranța și securitatea nucleară și radiologică, Noi tehnologii pentru diagnostic, tratament și reabilitare ș.a.

Agenda integrală a Conferinței poate fi accesată pe http://www.icnbme.sibm.md/home.html.