Încă un ciclu gratuit de webinare realizate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în parteneriat și cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul). De această dată tematica este ”ASPECTE PRIVIND AVIZAREA SITUAȚIEI DE IMPEDIMENT JUSTIFICATOR ȘI OBȚINEREA AVIZULUI ÎN RELAȚIILE COMERCIALE”. Webinarele vor avea loc în perioada 17–25 noiembrie 2020 și sînt desfășurate sub egida CCI a RM în cadrul Academiei Exportatorilor. Acestea vor fi prezentate de dl Dumitru Postovan, Președinte, și dl Dumitru Visternicean, Vicepreședinte al Curții Internaționale de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM, și sînt dedicate specialiștilor care activează în departamentele de logistică, export, import, vânzări, juridic, și/sau celor din companiile de asigurare. Ciclul de webinare este organizat în contextul ultimelor modificări legislative în domeniu și anume modificările la Legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie, votate în lectura finală de Parlamentul Republicii Moldova la 11 septembrie 2020, prin care Camerei i se atribuie funcția de a emite avizele ce atestă circumstanțe survenite ca urmare a unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, a acțiunilor sau inacțiunilor ori altor fenomene/evenimente (în afara controlului debitorului) de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației acestuia. Prin această lege s-a asigurat ajustarea cadrului legal cu prevederile Codului Civil, care a substituit conceptul de „forță majoră” cu cel de „impediment care justifică neexecutarea obligației”.

 La deschiderea ciclului, dl Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a menționat: ”Legislația în acest domeniu a fost recent modificată și CCI a elaborat procedura nouă care este in corespundere cu recomandările Camerei de Comerț Internaționale de la Paris.  Pe parcursul anului 2020, la adresa Camerei, au parvenit circa 200 de solicitări, dintre care un procent substanțial o constituie  agenții economici afectați de pandemie (circa 70%) și de calamitățile naturale din sectorul agrar. Cu suportul Programului USAID ne propunem sa digitalizam acest proces, astfel incit depunerea cererilor și eliberarea avizelor pentru mediul de afaceri să fie realizate în format electronic, mai simplu și mai rapid.” În cadrul webinarelor va fi oferită asistența informațională necesară pentru realizarea măsurilor de ordin legislativ şi tehnic relevant constatării situației de impediment justificator şi de obținere a avizului ce atestă impedimentul justificator (intervenit în contractele comerciale) în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător. ”Impedimentul justificator (forța majoră) este una dintre prevederile care se regăsesc întotdeauna în contractele dintre operatorii economici. Anul acesta, din cauza pandemiei, importanța acesteia a crescut exponențial și a creat o serie de neînțelegeri in comunitatea de afaceri. De aceea este important ca situația de forță majoră să fie cît mai clar definită și înțeleasă de toate părțile contractuale. Sîntem siguri că aceste clarificări vor fi făcute în cadrul seminarelor organizate de Camera de Comerț și Industrie. Ceea ce în consecință va duce la reducerea numărului cazurilor de litigii”, a menționat dl Douglas Muir, Directorul Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, prezent la lansarea ciclului de webinare.

 Participarea la webinare este gratuită. În total vor fi desfășurate 5 ședințe

  1. 13 noiembrie 2020, pentru comunitatea de afaceri din Chișinău și Hîncești
  2. 17 noiembrie 2020, pentru comunitatea de afaceri din Soroca și Orhei
  3. 18 noiembrie 2020, pentru comunitatea de afaceri din Cahul și Ungheni
  4. 23 noiembrie 2020, pentru comunitatea de afaceri din UTA Găgăuzia și Rîbnița
  5. 25 noiembrie 2020, pentru comunitatea de afaceri din Bălți și Edineț

Persoana de contact: Inesa Iordatii Mob: (+373) 69 800 112  Email: seminar@chamber.md