24 august, s. Molovata, r-nul Dubăsari. A avut loc recepţia finală a lucrărilor preconizate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică la clădirea Liceului Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, din satul Molovata, raionul Dubăsari. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public. Valoarea totală a contractului constituie 3 918 593,05 lei.

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:.

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3 475,98 m2 ;

–         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 809,76 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.