În contextul a 10 ani de activitate a Agenției pentru Eficiență Energetică, vă prezentăm prima istorie din cele 20 de istorii de succes – proiecte realizate cu suportul AEE.

În cadrul proiectului ,,Implementarea Măsurilor de Eficiență Energetică la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor al AȘM” au fost realizate măsuri de înlocuire a ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață de 1 675,16 m2.

Grație acestor măsuri au fost obținute economii de energie de 118 922,5 kWh/an, economii financiare în sumă de 133 235 lei/an și s-a contribuit la reducerea emisiilor de CO2 cu 25 de tone pe an. Valoarea totală a proiectului a reprezentat 4 milioane 600 de mii de lei.

Pentru accesare video, vedeți  link-ul de mai jos:

https://aee.gov.md/ro/video-gallery/istorii-de-succes-institutul-de-genetica-fiziologie-i-protec-ia-plantelor-al-a-m

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.