17 septembrie, Chișinău. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IP Centrul de Excență în Construcții” din Chișinău.

Proiectul a fost susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 663 830  lei.

În cadrul proiectului se implementează următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 609,79 m2;

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 808,0 m2;

–         Eficientizarea sistemului de distribuție prin instalarea unui punct termic individual cu puterea totală de 459 kW.

Pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.