Incepînd cu 1 martie 2015, importatorii vor putea aplica procedura de declarare electronică a mărfurilor la toate posturile vamale …

Această procedură se înscrie în procesul de modernizare a procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice, care  faciliteaza comerţul international. Elementul cheie al declarării electronice rezidă în eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea  la procesarea tranzacţiilor economice doar în format electronic.

Odată cu aplicarea importului electronic, agentul economic va comunica cu vama exclusiv prin intermediul sistemului informaţional şi va remite nu doar declaraţia vamală, dar şi toate alte documente necesare vămuirii doar în format electronic, astfel, agenţii economici îşi vor reduce   considerabil din costurile aferente şi vor economisi timp.

Este de menţionat faptul că,  procedura este una simpla şi nu necesită pregătire specială, doar semnatura digitală.

Mai mult, prin implementarea importului electronic, Serviciul Vamal se racordează integral standardelor şi conceptului european de Vamă electronică (E-customs). Această procedură electronică permite îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la capitolul comerţul transfrontalier şi se încadrează în priorităţile Serviciului Vamal de a asigura protejarea intereselor economice ale statului şi creşterea veniturilor colectate în bugetul de stat.

Reamintim, că procesul de declarare electronică a mărfurilor la import a fost lansată în septembrie 2014, fiind aplicată la două posturi vamale  de  frontieră – Sculeni şi Tudora.

Totodată este de notificat faptul că în prezent, exportatorii preferă declararea electronică. Conform statisticii vamale, în ianuarie curent, ponderea exportului electronic a atins cota de 43 % din totalul declaraţiilor vamale de export.