Logo-PAREProgramul-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” şi-a propus să contribuie la reintegrarea cetăţenilor moldoveni, care au fost nevoiţi să plece peste hotare, în căutarea unui loc de muncă mai bun decât îl aveau acasă. Programul este implementat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), care combină informarea privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova, instruirea antreprenorială şi suportul financiar acordat sub formă de grant. Rezultatele Programului sunt remarcabile, or, peparcursul a 4 ani, peste 1000 persoane înregistrate la „PARE 1+1”, au participat la cursuri de instruire antreprenorială. Astfel, timp de două săptămâni, lucrătorii migranţi sau rudele acestora studiază aspectele legislative în domeniul antreprenoriatului, află unde şi cum să înregistreze o întreprindere, cum să identifice clienţii şi, respectiv, să majoreze vânzările, care sunt metodele de stimulare a personalului, cum să organizeze activitatea în întreprindere etc.

Cursurile sunt desfăşurate astfel încât la finele acestora fiecare participant să aibă o schiţă proprie a afacerii sale, ori, altfel spus, un plan de afaceri. Reiterăm faptul că Programul “PARE 1+1” corelează fiecare Leu din remitenţe, investit în propria afacere cu câte un Leu acordat în calitate de finanţare nerambursabilă, în baza regulii „1+1”. Suma grantului reprezintă 200 mii lei. Valoarea cea mai mare pe care o aduce Programul, pe lângă informaţii, consultaţii, expertiză şi ajutor financiar, este suportul oferit de ODIMM migranţilor şi familiilor acestora pe întreg procesul de desfăşurare a afacerii. Astfel, pe parcursul a cel puţin 24 luni beneficiarii Programului „PARE 1+1” primescasistenţă prin diferite forme: vizite de studii la diferite întreprinderi, inclusiv peste hotare, participare la ateliere de lucru, seminare, conferinţe, identificare de parteneri în afaceri,participare la expoziţii, mediatizare în presă etc. Totodată, nu mai puţin importante sunt relaţiile de prietenie care se stabilesc între beneficiarii Programului, unii din ei devenind chiar şi parteneri în afaceri.Pe parcursul a 4 ani, au fost susţinute ideile de afaceri ale lucrătorilor migranţi şi rudelor acestora şi, respectiv create şi dezvoltate peste 480 întreprinderi cu diverse domenii de activitate, în diferite raioane ale republicii. Beneficiarii „PARE 1+1” desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii, procesare şi prelucrare, producere, prestare de servicii, construcţii, care aduc valoare adăugată şi contribuie la crearea lanţului valoric al produselor. Astfel, este de menţionat că, prin intermediul Programului au fost create şi modernizate ferme tradiţionale de animale, precum bovine, ovine, caprine, suine, iepuri, dar şi dezvoltate activităţi noi pentru piaţa noastră, precum ferme de melci, şinşila, vipere. Au fost create simigerii şi patiserii, unde se produc covrigi, croissante, biscuiţi, după tehnologii europene. Este îmbucurător faptul că, beneficiarii Programului dezvoltă afaceri mici, care asigură necesităţile existente la nivel local, în sate şi comune. Astfel, au fost create mini-brutării;ateliere de reparaţie a hainelor, încălţămintei, electrocasnicelor; centre medicale, de colectarea laptelui, frizerii; autoservice; servicii tipografice etc. Totodată, nu mai puţin importante sunt pensiunile agroturistice, care promovează tradiţiilenaţionale. „PARE 1+1” va fi implementat inclusiv în anul 2015, respectiv ODIMM invită toţi lucrătorii migranţi şi rudele acestora să participe la Program şi să descopere beneficiile gestionăriipropriei afaceri, acasă, alături de cei dragi! „ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!”