În foarte multe țări ale lumii muncesc, studiază, se odihnesc, trăiesc moldoveni. Toți acești oameni au o conexiune permanentă și neîntreruptă cu tradițiile, limba și cultura noastră, dar și relații de alt gen – relații juridice. Această legătură se manifestă mai întîi de toate prin dependența documentară, cînd apare necesitate de documente din Arhivă de Stat a Moldovei, acte de stare civilă, care înscriu istoricul familiilor întregi cu toate cele mai bucuroase și triste momente.

Totodată, acesta „legătură documentată” are și un sens practic. Regulile legislației moldovenești și internaționale impun ca moldovenii să se adreseze la organele de stat ale Moldovei, cînd au nevoie de obținerea sau transcrierea certificatului de naștere, de căsătorie, de deces, certificatului de stare civilă necesar la înregistrarea căsătoriei în străinătate, diplomelor pierdute sau deteriorate, documentelor din Arhiva Națională și multe altele documente, certificate, adeverințe, care se eliberează numai pe teritoriul Moldovei.

Cu toate aceste, documentele obținute în Republica Moldova, destinate prezentării autorităților din alt stat trebuie validate conform cerințelor internaționale. Respectiv, se solicită traducerea în limba acceptată de către acel stat, legalizarea consulară (altfel, supralegalizarea) sau aplicarea apostilei. Acestea sunt niște etape, care la prima vedere par simple, însă nerespectarea secvenței de acțiuni va duce la obținerea unui document nevalabil în Moldova, în care au fost investiți bani și timpul prețios. Este o situație foarte răspîndită cînd pentru obținerea documentelor se împuternicesc membrii de familie, rude, cunoscuți, care nu au experiență practică în acest sens și economia în astfel de situații nu se justifică. Apare necesitatea să fie pregătit documentul de la început.

Altă situație apare cînd moldovenii din străinătate au nevoie de înregistrarea moștenirii in Moldova, vînzarea sau donațiea bunurilor din Moldova, organizarea și administrarea afacerilor etc. În acest caz unica soluție legală este eliberarea unei procuri. Însă acest document simplu la prim vedere, eliberat în străinătate trebuie să corespundă cerințelor legislației Republcii Moldova. Mai mult ca atît, este important ca ea să fie acceptată în Moldova procura trebuie să conțină toate elementele necesare pentru problema concretă. Numai procură întocmită corect va permite să fie efitată cearta cu un funcționar public, care nu citește în procură ceea ce el dorește să vadă. Venim cu o recomandare practică – înainte de a începe primirea sau perfectarea actului, consultați un expert în domeniu.

Una din soluții este obținerea unei consultații gratise de la Agenția juridică Onoris Legis”, care a fost lansată pe piața serviciilor juridice mai mult de 12 ani în urmă. Pe parcusul anilor de activitate am acumulat experiență, care o oferim fiecărui din clienții noștri în fiecare zi. Avem parteneri în multe state, inclusiv Italia, Franța, Portugalia, Spania, Germania, Anglia, Israel, SUA, Canada etc. Aspirația noastră întotdeauna a fost să simplificăm accesul oricărei persoane, oriunde aceasta persoană s-ar afla, la serviciile juridice profesioniste.

Prin intermediul site-ului www.acte-moldova.com, creat cu utilizarea tehnologiilor performante și inovatoare, „Onoris Legis” oferă asistență juridică calitativa în regim non-stop. Aici sunt de găsit informații, ce țin de:

  • obținerea actelor de stare civilă;

  • legalizarea consulară și aplicarea apostilei pe documente necesare;

  • recunoașterea diplomei de studii din alt stat sau peste hotarele Republicii Moldova sau obținerea unui duplicat a diplomei pierdute sau deteriorate;

  • obținerea documentelor din Arhiva Națională, care sunt solicitate la depunerea documentelor pentru cetățenie;

  • angajarea și studii peste hotare;

  • înregistrarea drepturilor de proprietate, cît și nstrăinarea bunurilor;

  • înființarea/administrarea/ichidarea afacerilor

Împreuna spre succes!” – este sloganul activității noastre, dar succesul nostru întotdeauna înseamnă succesul clientului, adică a Dumneavoastră, Mult-stimate cititor!Moldova - Chisinau, str, Aleco Russo 7/1 оf. 1
теl.: (+373) 22 444 264
Mob.:(+373) 699 129 59
Email: actemoldova@gmail.com
Skype: acte-moldova