societate airportPrezentarea machetei „Aeroportul zilei de mîine” a avut loc la 5 decembrie, în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău. Macheta a fost prezentată într-o atmosferă solemnă tuturor reprezentanţilor companiilor aeriene, partenerilor principali şi reprezentanţilor mass-media. Plasarea machetei în Sala de plecări a aerogării va da posibilitatea tuturor pasagerilor şi persoanelor care îi însoţesc să se familiarizeze cu „Aeroportul zilei de mîine”.Macheta este o prezentare a strategiei complexe de dezvoltare a Aeroportului Chişinău, care include etapele consecutive privind investiţiile efectuate de către S.R.L. „AVIA INVEST” în evoluţia infrastructurii aeroportului. Toate planurile de transformare sunt dictate de către situaţia de dezvoltare dinamică pe piaţa serviciilor aeronautice, care vor fi realizate cu ajutorul celor mai noi tehnologii în domeniul transportului aerian.Macheta nominalizată a fost efectuată la o scară de 1:200, cu un nivel înalt de prelucrare a detaliilor, aceasta ilustrînd atît infrastructura curentă, cît şi perspectiva de dezvoltare a acesteia pentru următorii 20 ani.Totodată, macheta include clădirile şi facilităţile Aeroportului care în anii următori vor schimba esenţial imaginea Aeroportului Internaţional Chişinău, printre care un terminal modern nou cu burdufurile de îmbarcare/debarcare pasageri, un peron renovat şi extins cu locuri de parcare pentru aeronave, parcări auto supraetajate, o reţea dezvoltată de drumuri de acces etc.

Proiectul de reconstrucţie, de asemenea, prevede modernizarea zonei operaţionale a aeroportului (pista de decolare-aterizare, pistele de rulare, peronul), precum şi alte obiecte cu destinaţie tehnică şi de serviciu. Aeroportul renovat va fi dotat cu cel mai modern echipament şi va corespunde tuturor cerinţelor şi standardelor internaţionale.A doua etapă de dezvoltare a Aeroportului va include construcţia unui terminal nou cu burdufuri de îmbarcare/debarcare pasageri şi operarea acestuia în comun cu terminalul existent. În continuare, va urma extinderea noului terminal şi mărirea capacităţii de trecere a acestuia în special datorită implementării noilor tehnologii de deservire a pasagerilor. În ceea ce priveşte realizarea arhitecturală a Complexului Aerogării nou, aceasta cuprinde o combinaţie organică a unor idei originale, tendinţe avansate, tehnologii noi şi elemente arhitecturale naţionale. Toate acestea corespund cerinţelor riguroase de asigurare a siguranţei zborurilor şi presupun un nivel înalt de deservire a pasagerilor.Sarcina principală a concesiunii este, în continuare, creşterea traficului de pasageri prin Aeroportul Chişinău datorită tranzitului de pasageri din Extremul Orient, Siberia, Ural, Asia – în ţările Uniunii Europene. Potrivit prognozelor concesionarilor, bazate pe opiniile experţilor străini, fluxul de pasageri al Aeroportului Chişinău, către anul 2025, va atinge cifra de 3 milioane pasageri pe an, cărora concesionarul le va oferi infrastructura necesară şi o deservire corespunzătoare standardelor internaţionale.