La data de 9 iunie, Comitetul Sindical al salariaților UTM, într-o atmosferă festivă, a felicitat veteranii Organizației sindicale a UTM, membri de sindicat în perioada 1964-1973, ex-președinți ai CS UTM, cu prilejul Zilei Sindicalistului (7 iunie).

Președintele CS al salariaților UTM, Viorica URSU, alături de președinții Birourilor Sindicale, au oferit diplome de onoare și premii bănești în semn de recunoștință și apreciere pentru contribuția adusă la fortificarea mișcării sindicale UTM-iste  de-a lungul anilor. Stimați veterani ai mișcării sindicale a UTM, vă dorim multă sănătate, viață lungă, fericire, bucurii alături de  la cei dragi, prosperitate și belșug în casele dvs.

Lista veteranilor CS UTM care au beneficiat de Diplome de onoare:

 1. ȘAUGA Valeriu, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (1964 – prezent);
 2. TROFIM Viorel, profesor universitar, doctor habilitat, Departamentul Microelectronica și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (1965 – prezent);
 3. METLINSCHI Pavel, lector universitar, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (1965 – prezent);
 4. TODOS Petru, profesor universitar, doctor în științe, Departamentul Inginerie Electrică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, șef secție Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (1966 – prezent);
 5. BALANUȚA Anatol, profesor universitar, doctor, Departamentul Oenologie și Chimie, Facultatea Tehnologia Alimentelor (1966 – prezent);
 6. BALABANOV Anatolii, profesor universitar, doctor habilitat, Departamentul Inginerie Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (1966 – prezent);
 7. COMAN Gheorghe, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Fizica, Facultatea Electronică și Telecomunicații (1966 – prezent);
 8. IZVOREANU Bartolomeu, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Inginerie Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronica (1967 – prezent);
 9. COTOROBAI Vasile, conferențiar universitar, doctor, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (1968 – prezent);
 10. MOVILĂ Vasile, inginer, Departamentul Design Industrial și de Produs, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (1967 – prezent);
 11. AMARIEI Valentin, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Transporturi, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (1967 – prezent);
 12. AMBROS Tudor, profesor universitar, doctor habilitat, Departamentul Inginerie Electrică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (1967 – prezent);
 13. GORIUC Ion, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice, Departamentul Matematica, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (1969 – prezent);
 14. DMITRIEV Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (1970 – prezent);
 15. SOROCHIN Gherman, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, Facultatea Electronică și Telecomunicații (1970 – prezent);
 16. UNGUREANU Dumitru, profesor universitar, doctor, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului, Facultatea Urbanism și Arhitectură (1971 – prezent);
 17. SÂRBU Teodor, conferențiar universitar, doctor, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (1973 – prezent);
 18. BOSTAN Ion, academician, profesor universitar, Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanica, Industrială și Transporturi, șef subdiviziune de cercetare, UTM (1973 – prezent);
 19. ȘONTEA Victor, profesor universitar, doctor habilitat, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (1973  – prezent);
 20. VALACHI Dionisie, administrator Tabăra de odihnă și sport ,,Andries”, Direcția Socială și Activități Studențești ( 1973 – prezent).

Ex-președinți ai CS UTM:

 1. STRATAN Ion, profesor universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, președinte al CS salariați UTM în perioada 1980-1986;
 2. POCAZNOI Ion, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, președinte al CS salariați UTM în perioada 1998-2020.

Pozele de la eveniment, realizate de Dorian SARANCIUC, pot fi accesate pe link-ul  ZIUA SINDICALISTULUI