UTM a devenit Centru de Testare Pearson VUE. Facem parte din una dintre cele mai importante rețele de centre de testare din întreaga lume: PEARSON VUE (Virtual University Enterprises). Cu ajutorul nostru poți accesa peste 300 de examene certificate. Nu ne referim aici numai la domeniul IT ci și la cel financiar, medical, militar, etc. Cei mai importanți furnizori din domeniul IT care aleg să își certifice clienții prin intermediul Pearson VUE sunt: Oracle, Cisco, Microsoft, Zend, Juniper, Adobe, ComptiA, etc.
„Știm cât de importantă este dezvoltarea personală și înțelegem cât de mult poate influența cariera o certificare internațională, mai ales pentru studenții #UTMiști, de aceea am făcut demersurile necesare pentru a oferi tuturor celor care doresc să își demonstreze competențele la nivel național, șansa de a obține chiar în Moldova, o certificare profesională, valabilă oriunde în lume. Dacă vă doriți o carieră de succes, dacă doriți să vă transformați viața, dacă vreți să vă recalificați, să obțineți cunoștințe și competențe, certificări industriale internaționale ce vă permit să aveți o carieră promițătoare nu doar în IT, atunci vă așteptăm cu drag, la UTM”, a declarat prof.univ.,dr.hab. Viorel Bostan, Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, în contextul anunțului privind colaborarea cu Pearson VUE.
Punctând pe avantajele Certificărilor, prorectorul UTM, Dinu Turcanu a menționat că – „Diploma universitară are un cadru bine definit prin curricula parcursă în cei 3-5 ani de studii la facultate. Orice angajator va înţelege din „Suplimentul la diplomă” care e nivelul de pregătire teoretică pe care o posedă absolventul. Dar chiar şi în cazul diplomelor cu „10” pe linie, nivelul de pregătire al tânărului inginer, deşi este incontestabil înalt, nu reprezintă decât un fundament, un punct de lansare în formarea sa profesională. Altfel zis, angajatorul este interesat ca absolventul să se afirme cât mai curând în activitatea practică, însă din diploma universitară nu poate deduce care sunt abilităţile practice ale posesorului acesteia. Angajatorul are nevoie de ceva mai mult decât diploma universitară, de exemplu, de un act care ar certifica specializarea tânărului inginer într-un domeniu concret, iar Certificarea este criteriul obiectiv de apreciere a bagajului de cunoştinţe necesare pentru a face faţă provocărilor specifice profesiei. Spre exemplu, certificarea oferită de o organizaţie IT probează pregătirea profesională a unui specialist în domeniul IT şi constituie garanţia competenţei sale în produsele şi tehnologiile oferite de acea organizaţie. Certificările au devenit un standard în industria IT, un criteriu de evaluare care arată că posesorul deține expertiza necesară pentru a face faţă solicitărilor actuale din industria IT. Cererea pentru personalul certificat este mai mare ca niciodată. Beneficiind de certificările disponibile prin Centrul Internaţional Autorizat, Pearson VUE din cadrul UTM, puteți dovedi că dețineți abilitățile necesare pentru a vă îndeplini atribuțiile de la locul de muncă mult mai eficient. La nivel global, certificarea este recunoscută ca standard pentru excelență în domeniile IT, financiar, management, marketing, validează experiența în generarea de soluții și demonstrează prezența competențelor actualizate la noile standarde și tehnologii”.