Studiul „Alegerile locale 2019 – începutul schimbării reprezentării de gen sau oportunități parțial valorificate? Experiența raioanelor Cahul și Ungheni” a fost realizat pe parcursul perioadei cuprinse între noiembrie 2019 și ianuarie 2020, imediat după încheierea alegerilor generale locale, iar rezultatele acestuia au fost prezentate online, la data de 11 august, în cadrul unei mese rotunde.

Obiectivul studiului a fost identificarea elementelor ce au încurajat sau descurajat participarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni în campania electorală în calitate de candidate electorale, precum și evidențierea posibilelor soluții pentru sporirea în continuare a implicării femeilor în procesele decizionale.

Au fost analizate aspecte ce țin de studiile, limbile vorbite, reprezentarea politică a femeilor candidate, rolul familiei candidatei și al partidului politic în acest proces. Obiect de studiu au fost și aspectele privind realizarea campaniei electorale de către candidate, cu accent pe analiza motivelor de implicare, cunoașterea legislației electorale de către candidate, modalitatea de formare a echipei de campanie, resursele financiare și cele umane valorificate sau nevalorificate de către candidată, prioritățile programelor electorale ale candidatelor, comunicarea cu actorii comunitari și instrumentele utilizate pentru transmiterea mesajului electoral.

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, a menționat: „Noi, UN Women, ne-am luat angajamentul să susținem femeile și fetele din toată țara să candideze la alegeri, să se implice în viața civică și politică, să devină lidere în mod egal cu bărbații și să contribuie la dezvoltarea cadrului legal care să corespundă necesităților tuturor cetățenilor. Îndemnăm liderii și liderele comunității civile, precum și partidele politice, să ia atitudine în combaterea violenței împotriva femeilor în procesul electoral, fapt ce constituie o barieră critică în deciziile femeilor de a se implica în politică.”

Conform studiului, în cele două raioane s-au înregistrat în calitate de candidate la funcția de primară 86 de femei și 206 bărbați. În rezultat, au fost aleși/alese 70 de primari și primare, dintre care 31,4% sunt femei. Astfel, în raionul Cahul din 37 de primari, numărul femeilor constituie 37.8%, iar în raionul Ungheni – din 33 de primari doar 24.2% sunt femei. Femeile au participat mai activ în cursa electorală pentru alegerile generale locale din 2019, comparativ cu alegerile locale din 2015. La nivel local în cele două raioane se atestă o tendință de creștere a implicării politice a femeilor, iar numărul femeilor înregistrate în calitate de candidate la funcția de primară în raionul Cahul s-a majorat în 2019 cu 10%, iar în raionul Ungheni – cu 31.3%.

Programele electorale ale candidatelor au inclus preponderent acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de trai în comunități, inclusiv a infrastructurii drumurilor, aprovizionare cu apă potabilă, canalizare, iluminare stradală, reparație sau construcție de poduri etc. Spre deosebire de programele electorale ale bărbaților candidați, femeile au inclus în programele lor și subiectele privind sporirea transparenței în procesul decizional și dezvoltarea serviciilor sociale și medicale.

Subreprezentarea cea mai evidentă în lista candidaților electorali pentru funcția de primar/ă în cele două raioane analizate au avut-o femeile și bărbații tineri cu vârsta de până la 35 de ani. Iată de ce este necesară elaborarea programelor de încurajare și susținere a tinerelor pentru cetățenie activă și implicare în viața politică și în procesele decizionale.

Președinta Asociației „Institutul Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, relevă scopul acestui eveniment: „Ne-am dorit să demonstrăm cetățenilor că pot avea încredere în capacitatea femeilor la guvernarea acestei țări. Din acest considerent, am combinat elementele de instruire și asistență a femeilor cu elementele de discuție și comunicare cu cetățenii, organizând în acest sens 7 dezbateri publice cu participarea femeilor din program. Astfel, participantele noastre au înțeles mult mai bine ce înseamnă responsabilitatea de a candida și de a pune pe umerii lor problemele țării.”

Cu toate dificultățile întâmpinate de candidate în campania electorală, 100% din toate femeile intervievate îndeamnă și încurajează alte femei să se implice în activitatea politică și să lupte alături de bărbați pentru a accede în funcții publice alese și pentru a contribui la buna guvernare a comunităților unde trăiesc.

Acest studiu este elaborat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION Contact  Cahul, în parteneriat cu UN Women Moldova și cu susținerea financiară a Suediei.