Proiectul Collaborative Entrepreneurial Education, desfășurat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România – Republica Moldova și finanțat de UE, având ca scop formarea de competențe antreprenoriale profunde viitorilor ingineri ca aceștia să poată iniția și gestiona cu succes afaceri proprii în diverse domenii ale economiei naționale aici, acasă, a beneficiat de procurarea softului EDUardo.

În data de 27 octombrie 2021, în incinta FTP, s-a desfășurat primul training privind aplicarea softului EDUardo pentru instruirea studenților bazată pe utilizarea instrumentelor IT în domeniul antreprenorial, la care a participat un grup de 10 cadre didactice care asigură predarea disciplinelor economico-manageriale și antreprenoriale la facultățile Textile şi Poligrafie, Inginerie Economică şi Business, Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Directorul A.O. „Centrul de Consultanță în Afaceri”, Anatolie PALADE, a prezentat posibilitățile şi oportunitățile de aplicare a softului EDUardo în instruirea studenților.

Softul EDUardo reprezintă o simulare de afaceri captivantă, cu conținut educațional amplu, care oferă posibilitatea de a înțelege mai aprofundat activitatea antreprenorială.  Softul oferă  opțiuni sub formă de studii de caz interactive care pot fi ușor integrate în pregătirea antreprenorială a viitorilor specialiști la diferite facultăți ale universității pentru a face față provocărilor din industrie.

Utilizarea softului dat va oferi posibilitate studenților de a valorifica cunoștințele obținute în cadrul procesului didactic prin simularea unor scenarii de business procese cu accent pe gestiunea activității de marketing și vânzări, de producție și cea financiară, dar și  prin simularea inițierii unei noi afaceri și planificarea acesteia. Orele practice desfășurate cu ajutorului softului de simulare antreprenorială vor contribui la formarea abilităților practice a viitorilor specialiști ai UTM ce va facilita atât angajarea viitorilor absolvenți, cât și inițierea și gestionarea cu succes a propriei afaceri.

În opinia cadrelor didactice, care au participat la instruire, utilizarea acestui soft va face orele mult mai interactive, va stimula interesul studenților pentru studierea activității antreprenoriale, dar si va permite o dezvoltare mai aprofundată a gândirii economice.

Proiectul „Collaborative Entrepreneurial Education” este finanțat de Uniunea Europeană, programul CROSS BORDER COOPERATION ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA 2014-2020.

http://ec.europa.eu/europaid/ index_en.htm