Ştefan GatcanInstituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului este o instituţie medicală  republicană unică, care oferă asistenţă medicală, la cel mai înalt nivel, tuturor copiilor, mamelor, gravidelor şi femeilor de vârstă reproductivă, din Moldova. Activitatea de bază a instituţiei este îndreptată spre îmbunătăţirea  stării de sănătate a mamelor şi copiilor (0-18 ani) prin diagnosticarea, tratarea (somatică, chirurgicală), profilaxia şi reabilitarea pacienţilor, în domeniile obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei, inclusiv, prevenirea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii infantile şi materne, şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, aici se oferă consultaţii, asistenţă şi tratament în toate domeniile medico-sanitare.

Departamentul Ştiinţific, al instituţiei, realizează proiecte instituţionale şi internaţionale, cu implementarea tehnologiilor bazate pe dovezi şi pe concepţia aplicării practice a inovaţiilor tehnologice în medicina publică, astfel realizându-se scopul primordial şi nobil de ocrotire a sanătăţii mamei şi copilului.

Ideea creării acestei instituţii specializate, îi revine Dlui prof. Nicolae Testimiţanu (Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova în perioada anilor 1962-1967) şi Dlui Acad. Gheorghe Paladi. Director fondator al Institutului a fost Membrul Corespondent al Academiei de Ştiinţe din R.Moldova, profesorul universitar, Eugen GLADUN.                                                                                                                       Instituţia are o capacitate totală de 1005 paturi şi un potenţial de personal medical calificat de 1890 angajaţi, inclusiv 48 colaboratori ştiinţifici. Anual, aici sunt trataţi peste 32 755 pacienţi şi primesc consultaţii aproximativ 88 017 copii şi 41 053 femei.

Ajungând astăzi la aniversarea a 30 de ani de la fondarea ICŞDOSMşiC, vreau să felicit cordial întreg colectivul instituţiei şi să le urez tuturor multă sănătate, prosperitate şi noi realizări în nobila activitate de ocrotire şi îmbunătăţire a sănătăţii mamei şi copilului din Republica Moldova. Nu în ultimul rând vreau să aduc sincere mulţumiri tuturor celor ce au contribuit substanţial la dezvoltarea patrimoniului clinico-ştiinţific al Instituţiei: dlui. Acad. Gheorghe Paladi, dr.Chiril Draganiuc, dr.Tamara Avxentieva, dr.Gheorghe Rusu, prof.Eugen Gladun, prof. Petru Stratulat, prof. Ludmila Eţco, prof. Ion Iliciuc, prof. Marin Rotari, etc.

Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, este întotdeauna deschis spre colaborări internaţionale fructuoase cu instituţiile, centrele, spitalele, fundaţiile, organizaţiile şi companiile internaţionale, ce desfăşoară activităţi, în domeniile relevante, în scopul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului.

 

Dr. Ştefan Gatcan,  Director General.