a fost fondată in anul 1970. Pe parcursul a 44 ani a fost dezvoltată baza tehnico-materială, lărgită reţeaua serviciilor medico-sanitare prestate populaţiei, s-au modificat profilurile secţiilor şi cabinetelor specializate, s-au implementat

in practică metode contemporane de diagnostic, tratament şi de profilaxie a diferitor maladii. Graţie experienţei acumulate, in baza „Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii” in anul 2009 a fost deschis Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG), avind la bază activitatea de prevenire a imbătranirii precoce a populaţiei din Republica Moldova. Scopul principal al IMSP „SC MS” este protecţia sănătăţii contingentului

de populaţie la deservire, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolilor, promovarea modului sănătos de viaţă, acordarea populaţiei asistenţei medicale consultative atat in staţionar,-precum şi in condiţii de ambulator. IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii” ocupă un loc aparte in sistemul sănătăţii al Republicii Moldova. Asistenţa medicală de calitate prestată in cadrul instituţiei are la bază cele mai nobile tradiţii, omniprezenţei umanismului şi respectării cu stricteţe a standardelor clinico – economice moderne. Bunăvoinţa şi aspiraţiile spre perfecţionare, spre repurtarea unor noi valenţe ale profesionalismului, tendinţa persistentă de utilizare a utilajului modem in proces curativ, medicamentaţiei şi tehnologiilor de ultima generaţie constituie doar unele dintre multiplele caracteristici ale colectivului IMSP „SC MS”. Este de menţionat opinia unanimă a populaţiei despre instituţie: utilizează resurse eficace şi soluţionează operativ cele mai complicate cazuri. Instituţia este baza clinică a 4 Catedre Universitare şi a Colegiului Republican de Medicină şi Farmacie. Instituţia a fost acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare in Medicină in anul 2003, 2008, 2013. Cultură medicală inaltă, devotamentul fată de pacienţi, flexibilitatea şi prestarea serviciilor de calitate, creează de fapt autoritatea binemeritată a colectivului şi bunului nume al instituţiei

GENURI DE ACTIVITATE

1. Asistenţă medicală spitalicească cu 220 paturi de profil:

Geriatrice

Terapeutice

Gastroenterologice

Neurologice

Reanimare

Chirurgie endoscopică

2. Asistenţa medicală specializată de ambulator:

22 specialităţi;

Laboratorul clinic şi biochimic;

Serviciul diagnostic funcţional;

Serviciul endoscopic;

Serviciul radiologie şi imagistică;

Secţia fizioterapie şi recuperare

3. Asistenţă medicală primară acordă asistenţă la 25000 studenţi.

4. Centrul Medical Specializat pentru efectuarea examenelor medicale a emigranţilor şi imigranţilor.

5. Asistenţa Medicală stomatologică.